index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Синьов В.М., Хохліна О.П. - Категорія діяльності: сутність та використання у психолого-педагогічних дослідженнях

21.10.2020

Відомості про авторів: Синьов Віктор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, дійний член НАПН України, професор
кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У колі наукових інтересів: проблема корекційно-виховного впливу на особистість в умовах пенітенціарних закладів для осіб з асоціальною поведінкою; розвиток особистості дитини з особливими освітніми потребами в інтегрованому, спеціальному, інклюзивному навчанні та вихованні.;

 Хохліна Олена Петрівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: теоретико-методологічними проблеми загальної, спеціальної, юридичної психології та корекційної педагогіки; проблема корекції розвитку дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

Відомості про наявність друкованих статей: Синьов В.М. (2010). Психолого-педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії. Київ: МП «Леся», 285-335. Хохліна О.П. (2013). До проблеми формування діяльності школярів в умовах спеціального освітнього закладу. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака]. Вип. XХШ в трьох частинах, частина 1. Серія: соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 379-389. Хохліна О.П. (2015). Формування діяльності як засіб соціалізації учнів з порушеннями інтелектуального розвитку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 30. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 332-338. Хохліна О.П. (2017). Проблема змісту базових категорій психології. Юридична психологія, 1, 21-34.

Психологопедагогічне дослідження передбачає розробку його теоретикометодологічних засад, які базуються на зꞌясуванні базових категорій, відповідних методологічних принципів, підходів та ін. У статті розглядається проблема діяльності як базової категорії психології. Розкриваючи зміст категорії діяльності на основі проведеного теоретико-методологічного дослідження, показується її значення для психології, для розуміння походження, функціонування й призначення психіки та її складових, можливості її використання у наукових пошуках та практичній роботі з людиною з метою її розвитку. У контексті проблеми розглядається сутність діяльності як форми активності людини, її ознак, методологічного принципу єдності психіки й діяльності, діяльнісного підходу та його основних теоретичні позиції; автори торкаються також питань структури діяльності та основних напрямів її формування.

Ключові слова: діяльність, базова категорія психології, змістовні ознаки діяльності, методологічний принцип єдності психіки й діяльності, діяльнісний підхід.

Статистика кількість переглядів788 кількість завантажень1218
Ще статті цього автора