index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №17 (2021)

Барна Х.В., Кашуба Л.В. - Особливості корекції з подолання фонетико-фонематичних порушень у дітей із заїканням
Барна Х.В., Кашуба Л.В. - Особливості корекції з подолання фонетико-фонематичних порушень у дітей із заїканням
Відомості про автора: Барна Христина, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти педагогічного факультету Мукачевського державного університету (Україна). У колі наукових інтересів: актуальні питання логопедії, спеціальні методики навчання мови в дошкільній освіті...
Брикова О.С., Бугера Ю. Ю. - Застосування арттерапевтичних технік в роботі з батьками дітей з особливими освітніми потребами
Брикова О.С., Бугера Ю. Ю. - Застосування арттерапевтичних технік в роботі з батьками дітей з особливими освітніми потребами
Відомості про автора: Брикова Олександра, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології інклюзивної освіти Інституту інклюзивної освіти установи освіти «Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка», м. Мінськ Республіка Білорусь. У колі наукових і...
Бугера Ю. Ю., Гевчук Н. С., Дідик Н. М. - Методи і форми соціально-реабілітаційної роботи з батьками, які виховують дитину з особливими освітніми потребами
Бугера Ю. Ю., Гевчук Н. С., Дідик Н. М. - Методи і форми соціально-реабілітаційної роботи з батьками, які виховують дитину з особливими освітніми потребами
Відомості про авторів: Бугера Юлія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема психолінгвістики, корекції ...
Буйняк М.Г., Миронова С.П., Чопік О.В. - Розуміння сутності партнерства у педагогічній діяльності вчителями спеціальних шкіл
Буйняк М.Г., Миронова С.П., Чопік О.В. - Розуміння сутності партнерства у педагогічній діяльності вчителями спеціальних шкіл
Відомості авторів: Буйняк Мар’яна Геннадіївна, кандидат психологічних наук, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових  інтересів: реалізація педагогіки партнерст...
Вержиховська О.М. - Корекція порушень структури особистості підлітків з порушеннями інтелекту
Вержиховська О.М. - Корекція порушень структури особистості підлітків з порушеннями інтелекту
Відомості про автора: Вержиховська Олена, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розвитку, навчання т...
Гаврилова Н.С., Константинів О.В., Гаврилов О.В. - Діагностика рівня розвитку навички спілкування у дітей з розладами спектру аутизму (початковий етап)
Гаврилова Н.С., Константинів О.В., Гаврилов О.В. - Діагностика рівня розвитку навички спілкування у дітей з розладами спектру аутизму (початковий етап)
Відомості про авторів: Гаврилова Наталія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.; Константинів Оксана, кандидат педагогічних  н...
Галецька Ю. - Дослідження стану сформованості зв’язного мовлення учнів молодших класів з інтелектуальними порушеннями
Галецька Ю. - Дослідження стану сформованості зв’язного мовлення учнів молодших класів з інтелектуальними порушеннями
Відомості автора: Галецька Юлія Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів:  особливості організації навчально-ви...
Гаяш О.В. - Особливості планування і проведення корекційнорозвиткових занять в умовах інклюзивно-ресурсного центру
Гаяш О.В. - Особливості планування і проведення корекційнорозвиткових занять в умовах інклюзивно-ресурсного центру
Відомості про автора: Гаяш Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна. У колі наукових інтересів: реалізація інклюзивного навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку; проблема організації корекці...
Голуб Н.М. - Взаємодія логопеда з батьками дітей при розв’язанні завдань профілактики і корекції в дітей труднощів формування та порушень писемного мовлення
Голуб Н.М. - Взаємодія логопеда з батьками дітей при розв’язанні завдань профілактики і корекції в дітей труднощів формування та порушень писемного мовлення
Відомості про автора: Голуб Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми профілактичної та корекційної роботи з молодшими школярами із пору...
Гончарук Н.М., Пихальський І.М. - Характеристика інноваційних методів соціально-психологічної та фізичної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами
Гончарук Н.М., Пихальський І.М. - Характеристика інноваційних методів соціально-психологічної та фізичної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами
Відомості про авторів: Гончарук Наталія, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Пихальський Ігор, директор комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр». Ві...
Гусєва Т.О. - Трудове навчання молодих людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень в реабілітаційній установі
Гусєва Т.О. - Трудове навчання молодих людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень в реабілітаційній установі
Відомості про автора: Гусєва Тетяна Олексіївна, аспірантка 2-го курсу кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університета імені А.С.Макаренка, директор реабілітаційної установи змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелект...
Докучина Т.О., Мішеніна А.В. - Підготовка фахівців спеціальної освіти до формування уявлень про навколишнє у дошкільників з інтелектуальними порушеннями
Докучина Т.О., Мішеніна А.В. - Підготовка фахівців спеціальної освіти до формування уявлень про навколишнє у дошкільників з інтелектуальними порушеннями
Відомості про авторів. Докучина Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: підготовка фахівців...
Коваленко В.Є. - Змістовна спрямованість інтересів школярів з інтелектуальними порушеннями як фактор їх залучення до гурткової роботи.
Коваленко В.Є. - Змістовна спрямованість інтересів школярів з інтелектуальними порушеннями як фактор їх залучення до гурткової роботи.
Відомості про автора: Коваленко Вікторія Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна; доцент кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології Харківськог...
Коваленко В.Є. - Компоненти та критерії соціалізованості дітей з нормотиповим розвитком та інтелектуальними порушеннями в онтогенетичному вимірі
Коваленко В.Є. - Компоненти та критерії соціалізованості дітей з нормотиповим розвитком та інтелектуальними порушеннями в онтогенетичному вимірі
Відомості про автора: Коваленко Вікторія Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна; доцент кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології Харківсько...
Косовська А.О. - Командна робота як складова організації навчання дітей з особливими освітніми потребами
Косовська А.О. - Командна робота як складова організації навчання дітей з особливими освітніми потребами
Відомості про автора: Косовська Аліна Олексіївна, аспірантка кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янецьПодільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема командної роботи у навчанні дітей з особливими о...
Лісова Л.І. - Історичний аналіз формування методик навчання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення розв’язування арифметичних задач
Лісова Л.І. - Історичний аналіз формування методик навчання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення розв’язування арифметичних задач
Відомості про автора. Лісова Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. Відомості про наявність друковани...
Левицький В.Е. - Формування зорового сприймання у дітей дошкільного віку з порушеннями розумового розвитку
Левицький В.Е. - Формування зорового сприймання у дітей дошкільного віку з порушеннями розумового розвитку
Відомості про автора. Левицький Вадим Едуардович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янецьПодільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів: питанн...
Міщенко М.С. - Роль практичного психолога як члена команди супроводу інклюзивного процесу
Міщенко М.С. - Роль практичного психолога як члена команди супроводу інклюзивного процесу
Відомості про автора: Міщенко Марина Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Умань, Україна. У колі наукових інтересів: психолого-педагогічний супровід особистості у закладах освіти, психологічна реабіліт...
Супрун М.О., Супрун Д.М. - Теоретико-методичні основи дослідження мотиваційної складової професійної підготовки спеціальних психологів
Супрун М.О., Супрун Д.М. - Теоретико-методичні основи дослідження мотиваційної складової професійної підготовки спеціальних психологів
В статті розглядаються теоретичні та методичні засади сучасної методики викладання психології майбутнім психологам. Аналізується історичний досвід викладання зазначеної навчальної дисципліни у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти. Висвітлено сутність і структуру дисципліни. Особлива увага...
Ткач О.М. - Аналіз голосових та поведінкових реакцій як складової домовленнєвого розвитку дітей раннього немовлячого віку
Ткач О.М. - Аналіз голосових та поведінкових реакцій як складової домовленнєвого розвитку дітей раннього немовлячого віку
Відомості авторів: Ткач Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів: пи...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • С.Д. Яковлєва - доктор психологічних наук, професор кафедри спеціальної педагогіки Херсонського державного університету
 • І.В. Дмітрієвадоктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технології державний спеціальної та інклюзивної освіти ДВНЗ ‟Донбаський педагогічний університетˮ
 • В.М. Лобунець - доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Редакційна колегія:

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Ю. Бондаренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Н. Гаврилова, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (відповідальний секретар);
 • В. Гладуш, доктор педагогічних наук, професор;
 • І. Демченко, доктор педагогічних наук,професор;
 • Т. Докучина, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • І. Івашкевич, кандидат психологічних наук, старший викладач;
 • В. Кляйн, доктор наук, доцент;
 • І. Кобель, доктор наук, доцент;
 • О. Константинів, кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 • Е.М. Кулеша, доктор наук, професор;
 • Я. Лащік, доктор гуманітарних наук, професор;
 • І. Мартиненко, доктор психологічних наук, доцент;
 • О. Мартинчук, доктор педагогічних наук, професор;
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • М. Панов, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Позднякова, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (науковий редактор);
 • Т. Скрипник, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Супрун, доктор педагогічних наук, доцент;
 • М. Супрун, доктор педагогічних наук, професор;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор (головний редактор);
 • С. Яковлева, доктор педагогічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №6 від 29.04. 2021 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: Вип. 17 / за ред. М.К. Шеремет. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2021.264 с.

ISSN 2413-2578

ISSN 2706-7173 (online)

ICV 2018: 63.42

DOI 10.32626/2413-2578.2021-17

У збірнику висвітлюються питання спеціальної і інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційноїрозвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми
потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз данних Index Copernicus, Scholar Google.

ISSN 2413-2578

ISSN 2706-7173 (online)

ICV 2018: 63.42

DOI 10.32626/2413-2578. 2021-17

Свідотцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2021