index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Брикова О.С., Бугера Ю. Ю. - Застосування арттерапевтичних технік в роботі з батьками дітей з особливими освітніми потребами

22.06.2021

Відомості про автора: Брикова Олександра, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології інклюзивної освіти Інституту інклюзивної освіти установи освіти «Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка», м. Мінськ Республіка Білорусь. У колі наукових інтересів: міжособистісні стосунки дітей з інтелектуальною недостатністю в освітньому процесі; підготовка фахівців до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; корекційно-розвивальна робота з формування соціальної поведінки, навичок комунікації та взаємодії у дітей з розладами аутистичного спектру.

Бугера Юлія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема психолінгвістики, корекції компонентів мовленнєвої діяльності у дітей з  порушеннями інтелекту, формування лінгвістичного компоненту мовленнєвої діяльності у дітей різних нозологій.

Відомості про наявність друкованих статей у загальнодержавних базах даних на дану тематику. 1. Бугера, Ю.Ю. (2018). До проблеми соціальної адаптації дітей з розладами спектру аутизму засобами казкотерапії. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: соціальнопедагогічна. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 31, 35-44.; 2. Бугера Ю.Ю., Дідик Н.М. (2020). Арттерапевтичні методи в роботі корекійного педагога. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А.С., 16, 36-46.

У статті проаналізовано арттерапевтичні техніки, які застосовуються у роботі з батьками дітей з особливими освітніми потребами. Відзначено, що одним із найважливіших аспектів корекції порушень психофізичного розвитку є робота з батьками, що виховують дітей з особливими освітніми потребами. Відмічено, що серед ефективних засобів взаємодії з батьками дітей виділяють арттерапевтичні техніки. Визначено, що арттерапія є одним із методів корекції та розвитку за допомогою художньої творчості, що може ефективно застосовуватися як в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, так і з їх сім'ями. Описано особливості використання різних  видів арттерапії: ізотерапії, лялькотерапії, бібліотерапії, казкотерапії, метафоричних карток у роботі з батьками дітей з особливими освітніми потребами тощо. Зроблено висновок про те, що арттерапевтичні технології у роботі з батьками дітей з особливими освітніми потребами різноманітні та різнофункціональні та є ефективними за умов чіткої постановки мети, вибору техніки, усвідомлення результату арттерапевтичного впливу.

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, взаємодія, батьки дітей з особливими освітніми потребами, арттерапія, метод.

Статистика кількість переглядів516 кількість завантажень279