index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Бугера Ю. Ю., Гевчук Н. С., Дідик Н. М. - Методи і форми соціально-реабілітаційної роботи з батьками, які виховують дитину з особливими освітніми потребами

23.06.2021

Відомості про авторів: Бугера Юлія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема психолінгвістики, корекції компонентів мовленнєвої діяльності у дітей з порушеннями інтелекту, формування лінгвістичного компоненту мовленнєвої діяльності у дітей різних нозологій. 

Гевчук Наталія, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми соціальної реабілітації сімей, що виховують дітей з особливими освітніми потребами; соціальне проєктування; технології соціальної роботи та соціального забезпечення. 

Дідик Наталія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янецьПодільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми соціальнопсихологічної реабілітації осіб з особливими освітніми потребами; соціально-психологічної допомоги сім’ї, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами; психолого-педагогічної оптимізації професійної підготовки фахівців соціальної сфери.

Відомості про наявність друкованих статей у загальнодержавних базах даних на дану тематику. 1. Бугера Ю. Ю., Дідик Н.М. Арттерапевтичні методи у роботі корекційного педагога. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць: вип. 16. том 2 / за ред. М.К. Шеремет. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В. 2020. С. 36-46.

У статті описано методи і форми соціальної реабілітації, які застосовуються у роботі з батьками, що виховують дитину з психофізичними порушеннями. Проаналізовано результати он-лайн експертного опитування. Визначено, що пріоритетними формами роботи фахівців з батьками в процесі соціально-реабілітаційної роботи є індивідуальне консультування та виступи на батьківських зборах. Зазначено, що при плануванні заходів із соціально-реабілітаційної роботи з сім`ями фахівцям варто здійснювати оцінку потреб батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку. Обґрунтовано ефективність застосування інтерактивних форм роботи у процесі надання соціальнопсихологічної допомоги сім’ям, а саме: диспутів, тренінгів взаємопідтримки, соціально-психологічних ігор, обговорення змісту фільмів і літературних творів відповідної тематики, а також застосування ігрових методів, відеотерапії, бібліотерапії, тренінгового методу тощо.  Зроблено висновок про те, що соціально-реабілітаційна робота з сім’єю є важливою складовою у роботі з сім’ями, які виховують дитину з особливими освітніми потребами.

Ключові слова: дитина з особливими освітніми потребами, батьки, сім’я, онлайн експертне опитування, тренінг, форми соціальної реабілітації.

 

Статистика кількість переглядів456 кількість завантажень234