index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Докучина Т.О., Мішеніна А.В. - Підготовка фахівців спеціальної освіти до формування уявлень про навколишнє у дошкільників з інтелектуальними порушеннями

30.06.2021

Відомості про авторів. Докучина Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: підготовка фахівців спеціальної освіти, формування професійної  мобільності фахівців спеціальної освіти, психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних та інклюзивних закладах освіти.;

Мішеніна Анжела Володимирівна, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: навчально-вихована та корекційно-розвиткова робота з дошкільниками з порушеннями інтелектуального розвитку, використання інноваційних технологій у роботі з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку.

Стаття присвячена проблемі підготовки фахівців спеціальної освіти до роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями. Визначено, що фахівці спеціальної освіти мають бути готовими до роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями різного віку, з різним ступенем інтелектуальних порушень, а також зі складними порушеннями, в структурі яких є інтелектуальний недорозвиток. Обґрунтовано, що підготовка фахівців спеціальної освіти до роботи з дошкільниками з інтелектуальними порушеннями передбачає вивчення особливостей психофізичного розвитку дітей з різними видами порушень, медико-білогічних основ корекційної педагогіки, спеціальної методики дошкільного виховання, особливості індивідуального підходу до дітей різних категорій порушень психофізичного розвитку у процесі навчання та виховання в закладі дошкільної освіти, принципи організації процесу навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями та ін. Проаналізовано програму розвитку для дошкільників з інтелектуальними порушеннями. Обґрунтовано актуальність та значущість формування  уявлень про навколишнє у дошкільників з інтелектуальними порушеннями та необхідність підготовки фахівців до реалізації цього завдання. Визначено, що ефективність підготовки майбутній фахівців спеціальної освіти до роботи з дошкільниками з інтелектуальними порушеннями в цілому та формування у них уявлень про навколишнє, зокрема, передбачає забезпечення єдності оволодіння теоретичними положеннями з педагогічною практикою.

Ключові слова: фахова підготовка, фахівці спеціальної освіти, дошкільники з інтелектуальними порушення, формування уявлень про навколишнє.


Статистика кількість переглядів565 кількість завантажень204