index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Міщенко М.С. - Роль практичного психолога як члена команди супроводу інклюзивного процесу

01.07.2021

Відомості про автора: Міщенко Марина Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Умань, Україна. У колі наукових інтересів: психолого-педагогічний супровід особистості у закладах освіти, психологічна реабілітація дітей та молоді з освітніми потребами, профілактика емоційного вигорання.

У статті висвітлено роль практичного психолога в роботі команди супроводу інклюзивного процесу. Охарактеризовано особливості психологічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами, яка навчається у загальноосвітньому закладі та забезпечення оптимального розвитку, успішній інтеграції в соціум. Закцентовано увагу на тому, що особливо ефективною в командній роботі є співпраця практичного психолога, вчителя та класним керівником. Особлива роль в цьому процесі належить практичному психологу освітнього закладу, його професійним знанням, умінням формувати необхідні педагогічні компетентності.

Ключові слова: інклюзивна освіта, практичний психолог, психологопедагогічний супровід.