index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Шевченко Ю.В. - Формування соціальних компетенцій у дітей із синдромом дауна дошкільного та молодшого шкільного віку (теоретичний аспект)

02.07.2021

Відомості про автора. Шевченко Юлія, магістр спеціальної психології, науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами. Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна. У колі наукових інтересів: інклюзивне навчання та спеціальна освіта дітей із психофізичними порушеннями, історія, раннє втручання. Корекційнорозвиткова робота.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Шевченко Ю.В. Соціалізація дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти в україні. // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 2 т./ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. 2. Шевченко Ю.В. Особливості організації корекційно-розвиткової роботи у дітей з ментальними порушеннями. // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць / за ред. В.В. Засенка. Київ: ФОП «Симоненко О. І.», 2020. Вип. 16. 412 с. 3. Шевченко Ю.В. Актуальні питання психолого-педагогічний супроводу сімей, які виховують дітей з інтелектуальними порушеннями. // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць / за ред. В.В. Засенка. Київ: ФОП «Симоненко О. І.», 2020. Вип. 17. 299 с.

У статті розкрито особливості формування соціальних компетенцій у дітей із синдромом Дауна дошкільного та молодшого шкільного віку в теоретичному контексті. Окреслено основні засади та рівні психологічної підтримки та допомоги дітям з особливими освітніми потребами даної категорії, окреслено складові ефективності психологічного супроводу та основні напрями діяльності під час розвитку соціальних компетенцій. Звернено увагу на діагностичну, консультативну та корекційну роботу в процесі навчання, соціалізації і життєдіяльності таких осіб. Мета статті полягає у визначенні стратегії формування соціальних компетенцій у дітей із синдромом Дауна дошкільного та молодшого шкільного віку, особливостей психологічного супроводу даної категорії дітей, їхніх родин і формулюванні напрямів роботи. Обґрунтовано, що психологічний супровід дітей з синдромом Дауна є пролонгованим, динамічним процесом, цілісною діяльністю психологічної служби освітнього закладу, яка складається з різних взаємопов’язаних компонентів.

Ключові слова: соціальні компетенції; дитина з синдромом Дауна; психологія; психолого-педагогічна підтримка; корекційна робота.