index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Шилонова В., Кляйн В. Гладуш В. - Інклюзивність вищої освіти Словаччини

02.07.2021

Відомості про авторів: Гладуш Віктор, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та лікарської педагогіки Інституту Юрая Палеша, Педагогічний факультет Католицького університету в Ружомберку, Словацька Республіка. У колі наукових інтересів: питання історії спеціальної педагогіки, підготовки педагогічних кадрів, їх готовності до інклюзивного навчання, інклюзивної діагностики..

Шилонова Вєра, доктор PhD, завідувач кафедри спеціальної та лікарської педагогіки Інституту Юрая Палеша, Педагогічний факультет Католицького університету в Ружомберку, Словацька Республіка. У колі наукових інтересів: проблеми підготовки педагогічних кадрів, їх готовності до інклюзивного навчання, інклюзивної діагностики. 

 Кляйн Володимир, доктор хабілітований, доцент, директор Інституту Юрая Палеша, Педагогічний факультет Католицького університету в Ружомберку, Словацька Республіка. У колі наукових інтересів: проблеми підготовки педагогічних кадрів, їх готовності до інклюзивного навчання, інклюзивної діагностики. У колі наукових інтересів: проблеми підготовки педагогічних кадрів, їх готовності до інклюзивного навчання, інклюзивної діагностики.

Мета дослідження – висвітлити стан інклюзивності закладів вищої освіти Словаччини; здійснити аналіз нормативно-правового
забезпечення, що гарантує доступність закладів вищої освіти для отримання освітніх послуг людям з обмеженими можливостями здоров’я, які потребують особливих умов соціалізації у суспільні відносини. В ході дослідження охарактеризувано зміст Конвенції про права осіб з інвалідністю, прийняту в Словацькій республіці у 2010 р.; висвітлено основні принципи стратегії Європейського Союзу спрямованої на поліпшення становища людей з обмеженнями життєдіяльності; наведено низку законодавчих актів Словацької республіки що гарантують права людей на працевлаштування в незалежності від стану здоров’я; розкрито мету, зміст, основні напрями реалізації Національної програми поліпшення умов життя людей з обмеженими можливостями на 2014-2020 роки. В статті також висвітлено статистика та досвід організації реабілітаційних заходів зі студентами з обмеженнями життєдіяльності Католицького університету в Ружомберку за такими напрямами: інформаційна обізнаність, соціальний захист, забезпечення архітектурної доступності навчальних та службових приміщень, дотримання санітарно-гігієнічних норм, рівень звернень та ступінь вирішення проблем, самостійний спосіб життя та інтеграція в суспільство, стан поваги в університеті, якість освітніх послуг, стан охорони здоров'я, рівень працевлаштування після закінчення навчання, участь у політичному та суспільному житті, участь в культурному житті, надзвичайні гуманітарні ситуації, моніторинг потреб та координація у наданні допомоги, статистика, збір даних і дослідження, міжнародне  співробітництво. Дослідники наголошують, що отримання вищої освіти особами з обмеженими можливостями здоров’я є досить вагомим кроком в їхній успішній реабілітації та є однією із важливих соціальних умов у досягненні ними головної мети – успішної соціалізації до суспільного життя. Для цього потрібна цільова та системна діяльність всіх професійно-технічних та вищих закладів освіти.

Ключові слова: вища освіта, особа з обмеженнями життєдіяльності, інклюзивність, реабілітація, Словаччина.

Статистика кількість переглядів325 кількість завантажень166