index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №18 (2021)

Бєлова О.Б. - Історичне становлення інтеграції в освіті осіб із особливими освітніми потребами в зарубіжній та вітчизняній практиці
Бєлова О.Б. - Історичне становлення інтеграції в освіті осіб із особливими освітніми потребами в зарубіжній та вітчизняній практиці
Відомості про автора: Бєлова Олена Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та спеціальнихметодик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психологія осіб з порушеннями мовлення; м...
Вержиховська О., Галецька Ю. - Формування природничих знань у молодших школярів з порушеннями інтелекту
Вержиховська О., Галецька Ю. - Формування природничих знань у молодших школярів з порушеннями інтелекту
Відомості про авторів: Вержиховська Олена, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розвитку, навчання ...
Зан О.М. - Прогностично-особистісний підхід в організації уроків образотворчого мистецтва у системі початкової освіти
Зан О.М. - Прогностично-особистісний підхід в організації уроків образотворчого мистецтва у системі початкової освіти
Відомості про автора: Зан Ольга Михайлівна, аспірант кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Кам’янець Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування прогностичної діяльності молодших школярів з інтелектуаль...
К. Зелінська-Любченко, Л. Мороз. - Особливості практичної підготовки студентів-логопедів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка в медичних закладах та інклюзивно-ресурсних центрах
К. Зелінська-Любченко, Л. Мороз. - Особливості практичної підготовки студентів-логопедів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка в медичних закладах та інклюзивно-ресурсних центрах
Відомості про автора: Зелінська-Любченко Катерина, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедіїСумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Суми, Україна. У колі наукових інтересів: логопедична робота з дітьми та дорослими, проблеми професійної підготовки...
Коваленко В.Є. - Особливості мотиваційно-ціннісного компонента соціалізованості молодших школярів з інтелектуальними порушеннями
Коваленко В.Є. - Особливості мотиваційно-ціннісного компонента соціалізованості молодших школярів з інтелектуальними порушеннями
Відомості про автора: Коваленко Вікторія Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна; доцент кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології Харківськог...
Константинів О.В. - Особливості соціальної взаємодії дітей з порушеннями мовлення з однолітками з типовим розвитком
Константинів О.В. - Особливості соціальної взаємодії дітей з порушеннями мовлення з однолітками з типовим розвитком
Відомості про автора: Оксана Константинів, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У статті здійснений комплексний аналіз наукових досліджень щодо соціалізації дітей з тяжкими порушеннями мов...
Куриця А.І. - Особливості прояву емоційного вигорання у логопедів
Куриця А.І. - Особливості прояву емоційного вигорання у логопедів
Відомості про автора: Куриця Алла Іванівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: логопедичне партнерство та проблема бат...
Левицький В.Е., Сербалюк Ю.В. - Використання елементів методу глобального читання при формуванні навички читання у дітей з порушеннями розумового розвитку молодшого шкільного віку
Левицький В.Е., Сербалюк Ю.В. - Використання елементів методу глобального читання при формуванні навички читання у дітей з порушеннями розумового розвитку молодшого шкільного віку
Відомості про автора. Левицький Вадим Едуардович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янецьПодільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів: пит...
Лісова Л.І., Опалюк О.М., Глоба О.П. - До питання про роботу логопеда в умовах інклюзивного навчального простору
Лісова Л.І., Опалюк О.М., Глоба О.П. - До питання про роботу логопеда в умовах інклюзивного навчального простору
Відомості про автора. Лісова Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії таспеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національногоуніверситету імені Івана Огієнка, Україна. Опалюк Олег Миколайович, ...
Опалюк О.М. Лісова Л.І. - Своєрідність художнього сприймання у молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку
Опалюк О.М. Лісова Л.І. - Своєрідність художнього сприймання у молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку
Відомості про авторів. Опалюк Олег Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медикопедагогічних основ корекційної роботи факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботиКам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. Лісова Людми...
Свиридович І., Яковенко С., Летецька Н. - Особливості навчання учнів з тяжкими порушеннями мовлення на другому етапі загальної середньої освіти
Свиридович І., Яковенко С., Летецька Н. - Особливості навчання учнів з тяжкими порушеннями мовлення на другому етапі загальної середньої освіти
Відомості про автора: Свиридович Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки Закладу освіти ‟Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка”; Яковенко Сергій, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету доуніверситетської підготовки Заклад...
Ткач О.М. - Аналіз передумов розвитку семантичного компоненту мовлення дітьми раннього немовлячого віку
Ткач О.М. - Аналіз передумов розвитку семантичного компоненту мовлення дітьми раннього немовлячого віку
Відомості авторів: Ткач Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів: пи...
Утьосова О.І. - Особливості сформованості навчальної компетентності у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями
Утьосова О.І. - Особливості сформованості навчальної компетентності у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями
Відомості про автора: Утьосова Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарноїта етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, Ужгород, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування елементарних математичних...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43


Рецензенти:

 • О.П. Глоба - доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • В.А. Гладуш - доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та лікарської педагогіки Інституту Юрая Палеша Католицького університету в Ружомберку.
 • Т.В. Лісовська - доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної педагогіки Інституту інклюзивної освіти Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка.

Редакційна колегія:

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Ю. Бондаренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Н. Гаврилова, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (відповідальний секретар);
 • В. Гладуш, доктор педагогічних наук, професор;
 • І. Демченко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Т. Докучина, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • І. Івашкевич, кандидат психологічних наук, старший викладач;
 • В. Кляйн, доктор наук, доцент;
 • І. Кобель, доктор наук, доцент;
 • О. Константинів, кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 • Е.М. Кулеша, доктор наук, професор;
 • Я. Лащік, доктор гуманітарних наук, професор;
 • І. Мартиненко, доктор психологічних наук, доцент;
 • О. Мартинчук, доктор педагогічних наук, професор;
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • М. Панов, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Позднякова, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (науковий редактор);
 • Т. Скрипник, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Супрун, доктор педагогічних наук, доцент;
 • М. Супрун, доктор педагогічних наук, професор;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор (головний редактор);
 • С. Яковлева, доктор педагогічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №14 від 25.11. 2021 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: Вип. 18 / за ред. М.К. Шеремет. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2021.188 с.

ISSN 2413-2578

ISSN 2706-7173 (online)

ICV 2020 = 81.40

DOI 10.32626/2413-2578.2021-18

У збірнику висвітлюються питання спеціальної і інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційноїрозвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз данних Index Copernicus, Scholar Google.

ISSN 2413-2578

ISSN 2706-7173 (online)

ICV 2020 = 81.40

DOI 10.32626/2413-2578. 2021-18

Свідотцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2021