index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Зан О.М. - Прогностично-особистісний підхід в організації уроків образотворчого мистецтва у системі початкової освіти

29.01.2022

Відомості про автора: Зан Ольга Михайлівна, аспірант кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Кам’янець Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування прогностичної діяльності молодших школярів з інтелектуальною недостатністю засобами образотворчого мистецтва.

У дослідженні представлено форми уроків образотворчого мистецтва на основі прогностично-особистісного підходу у системі початкової освіти. У статті актуалізується проблема оптимізації художньої освіти та когнітивного розвитку засобами уроків образотворчого мистецтва. Метою статті є висвітлення результатів теоретичних пошуків та їх практичної апробації різних форм навчання образотворчому мистецтву молодших школярів на основі особистісного підходу та прогнозування діяльності дитини. У процесі наукових досліджень з’ясовано, що найефективнішою формою інноваційного викладання образотворчого мистецтва у молодших класах є урок-проблемне навчання, урок-казка, урок-подорож, урок сприйняття живопису та його опис, передбачення та прогнозування подій на картині. Доведено, що процес уроку  образотворчого мистецтва та прогностичні завдання на ньому для
молодших школярів краще реалізувати у формі гри. Встановлено, що всі форми уроків образотворчого мистецтва на основі прогнозування та планування з опорою на особистісний підхід повинні містити індивідуальні, групові та спільні форми організації дітей.

Ключові слова: інноваційні форми, навчання, урок, прогнозування, планування, захоплення, індивідуальна, спільна діяльність.