index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №19 (2022)

Белова О.Б. - Концептуально-методологічні підходи до діагностики семіотичної підскладової дітей з логопатологією
Белова О.Б. - Концептуально-методологічні підходи до діагностики семіотичної підскладової дітей з логопатологією
Відомості про автора: Бєлова Олена Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психологія осіб з порушеннями мовлення; ...
Ворох В.І. - Теоретичний аналіз проблеми економічного виховання дітей з інтелектуальними порушеннями
Ворох В.І. - Теоретичний аналіз проблеми економічного виховання дітей з інтелектуальними порушеннями
Відомості про автора: Ворох Вікторія, аспірант кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського  національного університету імені Івана Огієнка, Кам'янецт Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: соціалізація дітей з інтелектуальними порушеннями; економічне виховання дітей з ...
Гаврилова Н.С., Гаврилова Я.О. - Особливості та модель формування “Я-образу” у школярів з тяжкими порушеннями мовлення
Гаврилова Н.С., Гаврилова Я.О. - Особливості та модель формування “Я-образу” у школярів з тяжкими порушеннями мовлення
Відомості про авторів: Гаврилова Наталія – кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методикфакультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. У колі наукових інтересів проблеми діагн...
Гаврилов О., Лісова Л. - Формування інтелектуальних зв′язків у процесі розв’язування арифметичних задач учнями 1-2 класів з тяжкими порушеннями мовлення
Гаврилов О., Лісова Л. - Формування інтелектуальних зв′язків у процесі розв’язування арифметичних задач учнями 1-2 класів з тяжкими порушеннями мовлення
Відомості про авторів. Гаврилов Олексій, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. У колі наукових інтересів  спеціальна методика формування математичних знань, умінь і навич...
Галецька Ю. - Напрямки розвитку зв’язного мовлення учнів молодших класів з інтелектуальними порушеннями
Галецька Ю. - Напрямки розвитку зв’язного мовлення учнів молодших класів з інтелектуальними порушеннями
Відомості автора: Галецька Юлія, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації навчально-виховної та коре...
Голуб Н.М. - Особливості формування мовної компетентності молодших школярів при корекції в них порушень писемного мовлення
Голуб Н.М. - Особливості формування мовної компетентності молодших школярів при корекції в них порушень писемного мовлення
Відомості про автора: Голуб Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми профілактичної та корекційної ро...
Дмітрієва О.І., Швець О.В. - Дослідження проблеми ставлення педагогів до використання інноваційних технологій у навчанні школярів з інтелектуальними порушеннями
Дмітрієва О.І., Швець О.В. - Дослідження проблеми ставлення педагогів до використання інноваційних технологій у навчанні школярів з інтелектуальними порушеннями
Відомості про авторів: Дмітрієва Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: правова освіта школярів з порушеннями слуху, психол...
Докучина Т.О. - Горизонтальна мобільність у професійній діяльності фахівців спеціальної освіти
Докучина Т.О. - Горизонтальна мобільність у професійній діяльності фахівців спеціальної освіти
Відомості про автора: Докучина Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: підготовка фахівців спеціальної ос...
Зелінська-Любченко К., Стахова Л., Мороз Л. - Логопедичний практикум в системі підготовки магістрів спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія)
Зелінська-Любченко К., Стахова Л., Мороз Л. - Логопедичний практикум в системі підготовки магістрів спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія)
Відомості про автора: Зелінська-Любченко Катерина, кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Суми, Україна. У колі наукових інтересів: логопедична робота з дітьми та дорослими, проблеми професійної під...
Коваленко В. Є. - Структура та зміст спеціальної освітньої програми підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти
Коваленко В. Є. - Структура та зміст спеціальної освітньої програми підвищення кваліфікації педагогів закладів позашкільної освіти
Відомості про автора: Коваленко Вікторія – кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри психокорекційної  педагогіки і реабілітології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна; доцент кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології Ха...
Константинів О.В., Бойчук Н. М. - Особливості розвитку програмування та контролю у дітей з порушеннями писемного мовлення
Константинів О.В., Бойчук Н. М. - Особливості розвитку програмування та контролю у дітей з порушеннями писемного мовлення
Відомості про автора: Оксана Константинів, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Бойчук Наталія Миколаївна, магістрант кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського націо...
Кравченко А.І., Кравченко І.В. - Використання дихальної гімнастики для дітей, які заїкаються
Кравченко А.І., Кравченко І.В. - Використання дихальної гімнастики для дітей, які заїкаються
Відомості про автора: Кравченко Анатолій, професор кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. Коло наукових інтересів: проблема впливу нетрадиційних засобів на корекцію мовленнєвих порушень. Кравченко Ірина, старший викладач кафедри л...
Левицький В.Е. - Окремі аспекти виникнення та попередження вербальної агресивної поведінки у підлітків з порушеннями розумового розвитку
Левицький В.Е. - Окремі аспекти виникнення та попередження вербальної агресивної поведінки у підлітків з порушеннями розумового розвитку
Відомості про автора. Левицький Вадим – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії і спеціальних методик факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана  Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів: спеціальні мет...
Лопатинська Н.А. - Теоретичні засади вивчення механізму піднебінно-глоткової дисфункції
Лопатинська Н.А. - Теоретичні засади вивчення механізму піднебінно-глоткової дисфункції
Відомості автора: Лопатинська Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти та інклюзивноїосвіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: технології логодіагностичної талогокорекційної роботи з дітьми з особливими освітніми п...
Марціновська І. - Аналіз досліджень травматичного стресу у дітей з порушеним розвитком
Марціновська І. - Аналіз досліджень травматичного стресу у дітей з порушеним розвитком
Відомості про автора: Марціновська Ірина, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освітиКам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: навчання та виховання дітей з особливими освітнім...
Михальська С., Буйняк М.Г. - Тренінг як метод підготовки майбутніх фахівців спеціальної освіти до партнерської взаємодії у професійній діяльності
Михальська С., Буйняк М.Г. - Тренінг як метод підготовки майбутніх фахівців спеціальної освіти до партнерської взаємодії у професійній діяльності
Відомості про авторів: Михальська Світлана, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: особистісне зростання фахівців спеціал...
Михальська Ю.А., Рудзевич І.Л. - Особливості застосування здоров’язберігаючих технологій у навчанні дітей з ООП
Михальська Ю.А., Рудзевич І.Л. - Особливості застосування здоров’язберігаючих технологій у навчанні дітей з ООП
Відомості про авторів: Михальська Юлія, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психолого-медико педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам'янець Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психологія взаємовідн...
Мога М. Д. - Роль функції сидіння в корекції рухових порушень у дітей раннього віку зі спастичними формами нижніх парезів
Мога М. Д. - Роль функції сидіння в корекції рухових порушень у дітей раннього віку зі спастичними формами нижніх парезів
Відомості про автора: Мога Микола, доктор пед. наук, професор, кафедри педагогіки та спеціальної освіти, факультету психології та спеціальної освіти, Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна. У колі наукових інтересів:, корекція розвитку моторної сфери дітей ранньо...
Опалюк О.М. - Інформаційні технології в освіті дітей з особливими освітніми потребами.
Опалюк О.М. - Інформаційні технології в освіті дітей з особливими освітніми потребами.
Відомості про автора. Опалюк Олег, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. Відомості про наявність...
Серпутько Г.П. - Сучасний стан підготовки та видання підручників для молодших школярів із порушеннями зору (якісний аналіз)
Серпутько Г.П. - Сучасний стан підготовки та видання підручників для молодших школярів із порушеннями зору (якісний аналіз)
Відомості про автора: Серпутько Ганна, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна. Коло наукових інтересів: навчання ос...

УДК 376 (082)
ББК 74.30
А-43

Рецензенти:

 • О.В. Мартинчукдоктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка
 • В.А. Гладуш - доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та лікарської педагогіки Католицького  університету в Ружомберку, Республіка Словаччина
 • С.Ю. Конопляста - доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії і логопсихології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

Редакційна колегія:

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Ю. Бондаренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Н. Гаврилова, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (головний редактор);
 • В. Гладуш, доктор педагогічних наук, професор;
 • І. Демченко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Т. Докучина, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • І. Івашкевич, кандидат психологічних наук, старший викладач;
 • В. Кляйн, доктор наук, доцент;
 • І. Кобель, доктор наук, доцент;
 • О. Константинів, кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар);
 • Е.М. Кулеша, доктор наук, професор;
 • Я. Лащік, доктор гуманітарних наук, професор;
 • І. Мартиненко, доктор психологічних наук, доцент;
 • О. Мартинчук, доктор педагогічних наук, професор;
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • М. Панов, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Позднякова, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов,доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (науковий редактор);
 • Т. Скрипник, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Супрун, доктор педагогічних наук, доцент;
 • М. Супрун, доктор педагогічних наук, професор;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор (головний редактор);
 • С. Яковлева, доктор педагогічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №5 від 26 травня 2022 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць:Вип. 19 / за ред. М. Шеремет, О. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2022. 274 с.

ISSN 2413-2578

ISSN 2706-7173 (online)

ICV 2020 = 81.40

DOI 10.32626/2413-2578.2022-19

У збірнику висвітлюються питання спеціальної і інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційноїрозвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз даних Index Copernicus, Scholar Google. Збірник включений до категорії «Б» з 27.09.2021 переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

ISSN 2413-2578 

ISSN 2706-7173 (online)

ICV 2020 = 81.40

DOI 10.32626/2413-2578. 2022-19

Свідотцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2022