index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Михальська Ю.А., Рудзевич І.Л. - Особливості застосування здоров’язберігаючих технологій у навчанні дітей з ООП

17.07.2022

Відомості про авторів: Михальська Юлія, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психолого-медико педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам'янець Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психологія взаємовідносин медичного персоналу; психосоматичні розлади в різних вікових групах; застосування здоров’язберігаючих технологій.

Рудзевич Ірина, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми педагогічної, вікової та загальної  психології.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику: Михальська Ю.А. Здоров’язберігаючі технології при роботі з дітьми із обмеженими можливостями здоров’я : Навчальний посібник /Ю.А. Михальська, А.В. Михальський, Е.О. Жигульова Кам’янецьПодільський: Видавець Ковальчук О.В., 2020. 228с. Михальська Ю.А. Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес в умовах інклюзії Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам‘янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2021. С. 233-236. Рудзевич І.Л. Психолого-педагогічне забезпечення формування здорового способу життя у старшокласників із вадами інтелекту. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка Інституту психології Імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. Вип.26 Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. С. 255-264.

У статті розглянуті новітні та найбільш ефективні технології здоров’язбереження, які доцільно використовувати при навчанні дітей з особливими освітніми потребами: навчання здоровому способу життя, технології збереження та стимулювання здоров’я, корекційні  технології. Відзначається, що використання здоров’язберігаючих технологій в навчанні дітей з ООП є профілактичним методом, який не дає порушенням здоров’я з часом посилюватися і відповідно не утруднювати навчальний процес. Для кращого результату здоров’язберігаючі технології повинні включають такі компоненти, як варіативність методів і форм навчання; оптимальне поєднання рухових і статичних навантажень; навчання в малих групах; використання наочності; поєднання різних форм надання інформації; створення емоційно сприятливої атмосфери; формування мотивації до навчання; культивування знань з питань здоров’я. Передбачається обов’язкове використання психолого-педагогічних прийомів, методів, підходів для вирішення виникаючих проблем із здоров’ям дітей. Тільки комплексне і системне використання цих технологій допомагає досягти вагомих результатів. Здоров’язберігаючі технології, які використовуються в навчальному процесі створюють максимально можливі умови для збереження, зміцнення і розвитку духовного, емоційного, інтелектуального, особистісного та фізичного здоров’я дітей з ООП.

Ключові слова: здоров’язберігаючі технології, діти з особливими освітніми потребами, здоровий спосіб життя, корекційні технології, навчання, технології збереження та стимулювання здоров’я.