index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Мога М. Д. - Роль функції сидіння в корекції рухових порушень у дітей раннього віку зі спастичними формами нижніх парезів

18.07.2022

Відомості про автора: Мога Микола, доктор пед. наук, професор, кафедри педагогіки та спеціальної освіти, факультету психології та спеціальної освіти, Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна. У колі наукових інтересів:, корекція розвитку моторної сфери дітей раннього віку, реабілітація та інтеграція осіб з ООП.

Відомості про наявність друкованих статей: Мога М. Д. (2019) Корекційна стратегія в фізичному вихованні дітей раннього віку зі спастичним типом рухових порушень. Актуальні питання корекційної освіти. Серія: Педагогічні науки. Вип. 14. Кам'янецПодільський: Вид-во Медобори-2006, С. 228-238. Moga N. (2019). Muscle spring and its connection to the myophasic system in children with central pares. EUREKA : Social and Humanities. № 4 (22). PUBLISHER OU «Scientific Route». р. 35-41. Мога М. Д. (2019) Корекція моторної сфери дітей раннього віку зі спастичним синдромом: [монографія]. Вінниця : Вид-во «ТВОРИ». 396 с.

У статті зроблено огляд досліджень щодо формування функції сидіння у дітей з порушеннями опорно-рухового апарату засобами адаптивного фізичного виховання та лікувальної фізичної культури. Розкрито загальнометодологічне значення функції сидіння у дітей віком як своєрідного перехідного етапу від четирёхпорного тваринного становища до двоопорному ортоградному становищу людини у просторі: філософський аспект, біомеханічний, соціальний. З'ясовано недостатнє використання практиками педагогічних (ігрових) можливостей цілеспрямованого застосування різних положень сидячи для подолання рухових порушень у дітей 1 – 3 років. Сформульовані та описані основні принципи формування функції сидіння у дитини: цефало-каудальний, «триповерховості», «розтискаючий пружини», вісцеральний та ортоградний. Підкреслено важливе значення самостійного сидіння для вивільнення рук дитини для ефективної предметно-практичної діяльності, що створює умови для подальшої успішної соціалізації.
Обґрунтовано необхідність системного використання потенціалу корекційних вправ у положенні сидячи як при індивідуальній роботі, так і на групових заняттях у дошкільних навчальних закладах. На основі практичних досліджень (педагогічних спостережень) були сформовані спеціальні комплекси вправ щодо формування функції сидіння у дітей раннього віку зі спастичним типом рухових порушень у нижніх кінцівках. Представлені вправи для згинального варіанта спастичних порушень, для розгинального і для того, що приводить, в яких врахована біомеханічна специфіка цих порушень. Після кожного  комплексу вправ наведено методичні прийоми, що підвищують педагогічну ефективність формування функції сидіння даного контингенту дітей. Відзначено специфіку формування функції сидіння в дітей віком раннього віку залежно від кута нахилу таза (переднього чи заднього). Відзначено, що перспективи досліджень у цьому напрямку лежать у подальшій розробці ігрових вправ для формування функції сидіння у дітей зі спастичним синдромом залежно від особливостей м'язової спастики у нижніх кінцівках.

Ключові слова: корекційна педагогіка, адаптивне фізичне виховання, діти раннього віку, спастичні розлади опорно-рухового
апарату, функція сидіння.