index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Серпутько Г.П. - Сучасний стан підготовки та видання підручників для молодших школярів із порушеннями зору (якісний аналіз)

19.07.2022

Відомості про автора: Серпутько Ганна, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна. Коло наукових інтересів: навчання осіб із порушеннями зору в закладах спеціальної та інклюзивної освіти, а також особливості отримання особами з порушеннями зору освіти різного рівня.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Особливості друкованих навчальних матеріалів для дітей з порушеннями зору : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є. П. Синьова, С. В. Федоренко, К. О. Глушенко, Г. П. Серпутько; за ред. Є. П. Синьової. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 68 с. 2. Серпутько Г.П. Адаптація та підготовка до видання підручників для дітей з глибокими порушеннями зору. Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць. Київ : Педагогічна думка, 2016. С. 443-454. 3. Рельєфно-крапкове письмо. Шрифт Л. Брайля : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Є.П. Синьова, Л.Г. Медведок, Т.М. Гребенюк, Г.П. Серпутько; за наук. ред. Є.П. Синьової. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ : Кафедра, 2019. 332 с.

У статті висвітлюються ключові аспекти сучасного підручникотворення в Україні через призму підготовки і видання навчальних підручників для молодших школярів із порушеннями зору (незрячих та зі зниженим зором), здійснено якісний аналіз підручників для початкової школи, за якими навчаються молодші школярі із порушеннями зору. На даному етапі дослідження якісний аналіз здійснюється через опитування педагогів (учителів початкових класів/тифлопедагогів) спеціальних шкіл для дітей із порушеннями зору з міст: Черкаси, Конотоп, Львів, Дніпро, Київ, Харків, Житомир, Слов’янськ, Боярка, Кам’янець-Подільський тощо щодо якості підготовки та видання навчальних підручників шрифтом Брайля (для незрячих учнів) та збільшеним шрифтом (для школярів зі зниженим зором). Висвітлені в опитуванні аспекти підручникотворення дозволяють з’ясувати якісний склад у підготовці та виданні підручників для молодших школярів із порушеннями зору (незрячих та зі зниженим зором) з таких навчальних предметів: «Українська мова», «Читання», «Математика», «Інформатика», «Я досліджую світ» та ін. Зокрема висвітлюються такі аспекти: вихідні дані про підручник, його відповідність навчальним програмам, відповідність вимогам ергономіки та дизайну, вимогам до підготовки різних частин
підручника (передмова, умовні позначення, вправи, завдання, зміст тощо), а також враховуються вимоги до графічних та рельєфнографічних зображень, друкування тексту збільшеним та рельєфнокрапковим шрифтом Брайля і його розміщення на сторінці підручника та в книзі загалом. Одержані результати якісного аналізу дадуть змогу упорядкувати стандарти спеціального підручникотворення дляздобувачів освіти з порушеннями зору (видання, надруковані шрифтом Брайля та збільшеним шрифтом). Ще однією складовою якісного аналізу є оціночні форми, вміщені в опитувальнику. Їх урахування сприятиме визначенню рівня адаптації навчального підручника, труднощів сприймання навчального матеріалу учнями з порушеннями зору, складності структурної побудови підручника тощо. Це дозволить з’ясувати необхідні умови удосконалення зазначених аспектів під час створення та адаптації навчальних підручників для учнів із порушеннями зору.

Ключові слова: підручник, підготовка та видання, молодші школярі, незрячі учні, учні зі зниженим зором, шрифт Брайля.