index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Ворох В.І. - Теоретичний аналіз проблеми економічного виховання дітей з інтелектуальними порушеннями

15.07.2022

Відомості про автора: Ворох Вікторія, аспірант кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського  національного університету імені Івана Огієнка, Кам'янецт Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: соціалізація дітей з інтелектуальними порушеннями; економічне виховання дітей з інтелектуальними порушеннями.

У статті визначено теоретичні передумови формування уявлень про сутність економічного виховання у світовій педагогіці. Наведено основні еволюційні відомості та проведений критичний аналіз наукових праць зарубіжних та вітчизняних дослідників стосовно економічного виховання як психолого-педагогічної категорії. Визначено основні підходи та орієнтири провідних західних дослідників на сутності економічного виховання (когнітивний, біхевіористський та інтеракціоністський). Охарактеризовано зарубіжний досвід формування елементарних економічних навичок у дітей у межах діючих освітніх програм. Виокремлено споріднені психологопедагогічні категорії: «економічне виховання», «економічна освіта», «економічна компетентність», «економічна підготовка», «економічна  свідомість», «економічне мислення», «економічна культура», «економічна соціалізація» тощо. Охарактеризовано підходи науковців до визначення терміну «економічне виховання». Для більш глибокого розуміння відмінностей між освітою і вихованням обґрунтовано спільні і відмінні риси вказаних термінів. Наголошено, що для цілей дослідження особливостей набуття економічних навичок дітьми з інтелектуальними порушеннями доцільно послуговуватися терміном «економічне виховання» замість «економічна освіта». Подане авторське визначення термінів: «економічне виховання», «економічне виховання дітей з інтелектуальними порушеннями».

Ключові слова: виховання, економічне виховання, економічна освіта, економічні навички, діти з інтелектуальними порушеннями.