index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №21

Бєлова О.Б. - Окреслення проблеми розвитку фонематичного рівня мовлення у дітей старшого дошкільного віку з логопатологією
Бєлова О.Б. - Окреслення проблеми розвитку фонематичного рівня мовлення у дітей старшого дошкільного віку з логопатологією
Відомості про автора: Бєлова Олена Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психологія осіб з порушеннями мовлення;...
Вержиховська О., Гриців І. - Особливості розвитку соціальнопобутових навичок у старшокласників з інтелектуальними порушеннями
Вержиховська О., Гриців І. - Особливості розвитку соціальнопобутових навичок у старшокласників з інтелектуальними порушеннями
Відомості про авторів: ВЕРЖИХОВСЬКА Олена, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розвитку, навчання ...
Галецька Ю., Левицький В. - Використання піктограм в логопедичній роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення ІІ-ІІІ рівня
Галецька Ю., Левицький В. - Використання піктограм в логопедичній роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення ІІ-ІІІ рівня
Відомості про автора: Юлія ГАЛЕЦЬКА – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вадим ЛЕВИЦЬКИЙ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янецьП...
Голуб Н.М. - Корекція та розвиток лексико-семантичної складової мовлення в молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення при опануванні ними навичками читання і письма
Голуб Н.М. - Корекція та розвиток лексико-семантичної складової мовлення в молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення при опануванні ними навичками читання і письма
Відомості про автора: Наталія ГОЛУБ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харків, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми корекційно-розвиткової роботи з молодшими школярами із порушеннями ...
Гринькова Н., Лісова Л., Опалюк О. - Сучасні проблеми організації роботи вчителя-логопеда в умовах інклюзивно-ресурсного центру
Гринькова Н., Лісова Л., Опалюк О. - Сучасні проблеми організації роботи вчителя-логопеда в умовах інклюзивно-ресурсного центру
Відомості про авторів. ГРИНЬКОВА Надія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету, Україна. ЛІСОВА Людмила, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик факультету спеціа...
Константинів О., Ткач О. - Особливості розробки комунікативного паспорту як засобу формування комунікативної взаємодії у дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Константинів О., Ткач О. - Особливості розробки комунікативного паспорту як засобу формування комунікативної взаємодії у дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Відомості про авторів: Оксана КОНСТАНТИНІВ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету спеціальної освіти, психології та соціальної роботи Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. У колі наукових інтересів: науково-методологічн...
Лукачович Г.О. - Методичні аспекти збагачення лексичного запасу старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами природничо-екологічного виховання
Лукачович Г.О. - Методичні аспекти збагачення лексичного запасу старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами природничо-екологічного виховання
Відомості про автора: ЛУКАЧОВИЧ Галина, аспірантка 2 курсу спеціальності 016 спеціальна освіта Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування лексико-семантичних умінь у дошкільників з загальним не...
Мілевська О.П., Савіцька Г.І. - Особливості формування дієслівної лексики у дошкільників з загальним недорозвитком мовлення шляхом розвитку умінь дієслівної предикації
Мілевська О.П., Савіцька Г.І. - Особливості формування дієслівної лексики у дошкільників з загальним недорозвитком мовлення шляхом розвитку умінь дієслівної предикації
Відомості про авторів: МІЛЕВСЬКА Олена, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів дидактик...
Савицька Н. І. - Теоретичний аналіз проблеми жестової стимуляції в роботі з пацієнтами з постінсультною афазією
Савицька Н. І. - Теоретичний аналіз проблеми жестової стимуляції в роботі з пацієнтами з постінсультною афазією
Відомості про автора: САВИЦЬКА Надія, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: корекція афатичних порушень та відновлення функції ковтання у дорослих з органічн...
Синиця А. - Програмово-методичний комплекс логопедичного супроводу дітей раннього віку з церебральним паралічем
Синиця А. - Програмово-методичний комплекс логопедичного супроводу дітей раннього віку з церебральним паралічем
Відомості про автора: СИНИЦЯ Аліна, старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії. Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти. Бердянський державний педагогічний університет, Запоріжжя, Україна; аспірант кафедри логопсихології та логопедії. Факультет корекційної педагогіки ...
Співак В. - Особливості психолого-педагогічної реабілітації осіб з психофізичними порушеннями
Співак В. - Особливості психолого-педагогічної реабілітації осіб з психофізичними порушеннями
Відомості про автора: Віталій Співак, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка, Кам’янецьПодільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми саморегуляції особистості майбутніх фахівці...
Шеремет М., Гаврилова Н., Федоренко С., Тищенко В., Мілевська О., Ткач О., Пінчук Ю., Швалюк Т., Константинів О., Гаврилов О. - Науково-теоретичні та прикладні підходи до формування професійних компетенцій вчителя-логопеда
Шеремет М., Гаврилова Н., Федоренко С., Тищенко В., Мілевська О., Ткач О., Пінчук Ю., Швалюк Т., Константинів О., Гаврилов О. - Науково-теоретичні та прикладні підходи до формування професійних компетенцій вчителя-логопеда
Відомості про авторів: Марія ШЕРЕМЕТ, доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної психології та медицини Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, м. Київ; Наталія ГАВРИЛОВА, кандидат психологічних наук, професор кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янець-П...

УДК 376-056.2/.3(082)я431
ББК 74.30
А-43


Рецензенти:

 • В. Гладуш: Доктор педагогічних наук, професор Католицького універстету Ружомбероку, Республіка Словаччина.
 • С. Федоренко: Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії і логопсихології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.
 • O. Глоба: Доктор педагогічних наук, доцент кафедри логопедії і логопсихології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Редакційна колегія:

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Ю. Бондаренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Н. Гаврилова, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, професор (головний редактор);
 • В. Гладуш, доктор педагогічних наук, професор;
 • І. Демченко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Т. Докучина, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • І. Івашкевич, кандидат психологічних наук, старший викладач;
 • В. Кляйн, доктор наук, доцент;
 • І. Кобель, доктор наук, доцент;
 • О. Константинів, кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар);
 • Е.М. Кулеша, доктор наук, професор;
 • Я. Лащік, доктор гуманітарних наук, професор;
  І. Мартиненко, доктор психологічних наук, доцент;
 • О. Мартинчук, доктор педагогічних наук, професор;
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • М. Панов, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Позднякова, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (науковий редактор);
 • Т. Скрипник, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Супрун, доктор педагогічних наук, доцент;
 • М. Супрун, доктор педагогічних наук, професор;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор (головний редактор);
 • С. Яковлева, доктор педагогічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №8 від 29 червня 2023 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: Вип. 21 / за ред. М. Шеремет, О. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2023. 190 с.

ISSN 2413-2578

ISSN 2706-7173 (online)

ICV 2020 81.40

DOI 10.32626/2413-2578.2023-21

У збірнику висвітлюються актуальні питання спеціальної і інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційноїрозвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання. Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз даних Index Copernicus, Scholar Google. Збірник включений до категорії «Б» з 27.09.2021 переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

ISSN 2413-2578

ISSN 2706-7173 (online)

ICV 2020 81.40

DOI 10.32626/2413-2578. 2023-21

Свідотцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2023