index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Савицька Н. І. - Теоретичний аналіз проблеми жестової стимуляції в роботі з пацієнтами з постінсультною афазією

15.10.2023

Відомості про автора: САВИЦЬКА Надія, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: корекція афатичних порушень та відновлення функції ковтання у дорослих з органічними ураженнями центральної нервової системи.

Відомості про наявність друкованих статей: 1) Савицька, Н. І. (2022) Особливості встановлення контакту з пацієнтами з постінсультною афазією. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. №14. С. 63-64. 2) Савицька, Н. І. (2022) Психосоціальні наслідки дисфагії у осіб після інсультного стану. XV Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна інклюзивна освіта: проблеми та перспективи». Листопад 17- 18, 2022. С. 207-211. 3) Савицька, Н. І. (2023) Застосування технологій логогімнастики в роботі з пацієнтами постінсультного стану. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. №22. С. 392-394.

У статті аналізуються теоретичні аспекти використання жестів, як терапевтичного засобу в логопедичній реабілітації пацієнтів з афазією. Схарактеризовані дослідження, які вказують на тісний зв’язок між вербальною та невербальною комунікацією. Визначено основні типи жестів та їх  класифікації, а також висвітлено комунікативну роль жестикуляції у людей зі збереженим мовленням та у людей з афазією. Описані особливості функціонування жестів у людей з афазією та їх роль в процесі логопедичної реабілітації. Проаналізовано результати раніше проведених досліджень, які вивчали ефективність жестової стимуляції, як методу відновлення комунікації у пацієнтів з афазією та зазначено, що більшість досліджень вказують на те, що використання жестів при порушеній комунікації сприяють відновленню вербального мовлення, покращують пошук необхідних слів, як іменників так і дієслів, допомагають пацієнту краще запам’ятати слова, а при нерозбірливому мовленні передати і розпізнати зміст повідомлення, а також дають можливість підтримувати зв’язок з оточенням. Окреслені труднощі, які перешкоджають використанню жестової стимуляції в процесі відновлювального навчання, а саме рухові розлади, зокрема апраксія кінцівок, яка часто зустрічається у пацієнтів, які перенесли інсульт. Описані загальноприйняті в неврологічній клініці проби за допомогою яких можна оцінити збереженість складних форм праксису у пацієнтів з органічними ураженнями центральної нервової системи. Також, здійснений аналіз досліджень, які заперечують позитивний вплив жестів на комунікацію у людей з афазією, або визначають ефективність їх застосування лише в роботі з пацієнтами з легким ступенем прояву афазії.

Ключові слова: комунікація, вербальна комунікація, невербальна комунікація, постінсультна афазія, відновлювальне навчання, жести, апраксія кінцівок.