index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Синиця А. - Програмово-методичний комплекс логопедичного супроводу дітей раннього віку з церебральним паралічем

15.10.2023

Відомості про автора: СИНИЦЯ Аліна, старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії. Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти. Бердянський державний педагогічний університет, Запоріжжя, Україна; аспірант кафедри логопсихології та логопедії. Факультет корекційної педагогіки та психології. Державний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, Київ, Україна.

Відомості про наявність друкованих статей: Конопляста С.Ю. Синиця А.О. Дизартрія у систематиці мовленнєвих порушень (сучасний погляд). Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: Зб. Наукових праць. К.: НПУ імені М. П. Драгоманова. 2019. С.111-116.; Синиця А.О. Актуальність логопедичного супроводу дітей раннього віку з церебральним паралічем у сучасному соціумі. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 14 / за ред.О.В.Гаврилова, В.М.Синьова. КамянецьПодільський: ПП Медобори-2006, 2019. С. 290-302.; Синиця А.О. Мультидисциплінарний підхід у вивченні дітей з церебральним паралічем раннього віку. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Бердянськ, 2022. С. 395-408.

У статті представлено зміст програмово-методичного комплексу логопедичного  супроводу дітей раннього віку з церебральним паралічем. Здійснено системний теоретико-емпіричний аналіз стану логопедичного супроводу дітей раннього віку з церебральним паралічем в Україні. Сучасні дані у результаті поглибленого вивчення стану логопедичного супроводу дитини раннього віку з церебральним паралічем підтверджують значні проблеми організації та забезпечення супроводу цих дітей. Вважаємо, що організація логопедичного супроводу дитини раннього віку з церебральним паралічем може забезпечити потреби такої дитини в максимальному розвитку та м’якій логоінтеграції в умовах сучасного освітнього простору України. Представлено новий дизайн логопедичного супроводу дітей з церебральним паралічем. Ми поглибили поняття супроводу, враховуючи мультифакторність природи дитячого церебрального паралічу і врахували особливості перебігу розвитку дитини у ранньому віці. У статті нами представлено та визначено основні напрями програмово-методичного комплексу логопедичного супроводу дітей раннього віку з церебральним паралічем та їх змістове наповнення. Представлено алгоритм та умови логопедичного супроводу (комплексна діагностика, логопедизація простору, міжгалузева команда) означеної категорії дітей.

Ключові слова: дитина раннього віку з церебральним паралічем, логопедичний супровід, програмово-методичний комплекс, комплексна діагностика, логопедизація, міжгалузева команда.