index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Співак В. - Особливості психолого-педагогічної реабілітації осіб з психофізичними порушеннями

16.10.2023

Відомості про автора: Віталій Співак, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка, Кам’янецьПодільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми саморегуляції особистості майбутніх фахівців соціономічного напрямку; особливості становлення особистісно-професійних якостей здобувачів вищої освіти; соціально-психологічна реабілітація різних категорій населення.

Відомості про наявність друкованих статей: Співак В. Психологічна реабілітація дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньопрофесійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред. Савицької О.В. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. С. 18-25.

У статті розглядається багатогранність сфери психолого-педагогічної реабілітації. Зокрема, зазначаються широкі і різноманітні можливості реабілітації осіб з психофізичними вадами. Крім того, вказується на те, що суспільство на сучасному етапі прагне задовольняти все ширше коло потреб людей з психофізичними  обмеженнями. Робиться акцент на тому, що людину з інвалідністю слід розглядати незалежно від її дієздатності й корисності для суспільства, як об’єкт соціальної політики, що орієнтована на створення особі умов для максимально можливої реалізації всіх потенційних здібностей, інтеграції у суспільство. В той же час людину з інвалідністю слід розглядати не лише як об’єкт спеціальної освіти, реабілітаційних заходів, соціальної роботи, але й як активного об’єкта суспільного життя і творця своєї долі.

Ключові слова: психолого-педагогічні аспекти, реабілітація, психофізичні порушення, психологічна підтримка, психолого-педагогічний супровід, психологічна адаптація.