index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Співак Л.А., Співак Я.О. - Вміння вести фенологічні спостереження як один із засобів екологічного виховання учнів спеціальної школи

28.08.2018

Спостереження за сезонними змінами у природі являють собою як засіб навчальної, так і розумової діяльності, відіграють важливу роль у вихованні та корекції розвитку розумово відсталої дитини. Їх проведення передбачає розвиток не тільки загальних вмінь, необхідних для спостереження: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, але й специфічних: відбирати об’єкти для спостережень, тривалий час утримувати в зоні уваги спочатку відібрані об’єкти, встановлювати зв’язки та залежності між різними об’єктами спостережень, використовувати метеорологічні прилади та умовні позначення.

Ключові слова: фенологічні спостереження, діти з інтелектуальними вадами, корекційно-виховна робота.