index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Бодорин К.А., Чуботару Н.Е. - Инклюзивное образование в республике Молдова: вопросы и достижения

21.02.2017

Bodorin K.A., Chubotaru N.E. Inclusive Education in the Republic of Moldova: issues and achievements / K.A. Bodorin, N.E. Chubotaru // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 5-20

У зв'язку із значними соціально-економічними труднощами та згідно з рішеннями міжнародних організацій та державних структур з 2003 року в Республіці Молдова розгорнута реформа всієї системи спеціальної освіти. В якості освітнього пріоритету стало просування інклюзивної освіти. Створено правові та адміністративні засади та успішно проведена організація інклюзивної освіти. Створені необхідні основи організації інклюзивної освіти, розроблені науково-методичні матеріали, що забезпечують інтегроване навчання дітей з обмеженими можливостями. Розроблені навчально-методичні матеріали та адаптовані до потреб і можливостей дітей. Конкретизовані методики навчання отримали наукове обґрунтування. Згідно з вимогами до шкільної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами створені служби підтримки та спеціалізована навчальна допомога, яка корисна як дітям з обмеженими можливостями, так і шкільним колективам в цілому. У стадії розробки перебувають і багато теоретичних проблем інклюзивної освіти: питання поєднання загальноосвітніх та спеціальних програм в єдиний навчальний процес, нова наукова стратегія корекційної педагогіки, вразливість цільових завдань спеціальної освіти в умовах загальноосвітньої школи та ін. Проблемою нашого дослідження стало питання щодо концептуальних засад єдності спеціальної та загальної освіти в умовах інклюзивної школи. Дослідження є актуальним, але необхідно науково обґрунтувати ті управлінські рішення, які робляться з метою просування інклюзивної освіти, а також необхідно враховувати принципи корекційної роботи з дітьми які мають обмежені можливостями в умовах загальноосвітньої школи.

Ключові слова: особливі освітні можливості, інклюзивна освіта, корекційна освіта.