index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Боряк О.В. - Специфіка формування семіотичної підсистеми мови при дизонтогенезі розвитку (розумовій відсталості)

21.02.2017

Boryak O.V. Specifics of semiotic language subsystem formationduring developmental disorders (mental deficiency) /O.V. Boryak // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 36-46

Стаття присвячена проблемі вивчення порушень мовленнєвого розвитку у розумово відсталих дітей, вирішення якої не можливе без вивчення складових мовно-мовленнєвого розвитку. За основу визначений психолінгвістичний підхід, який на думку автора, розкриває особливості засвоєння знакової системи мовлення. Автором статті надана стисла характеристика психолінгвістичного аспекту визначення функціональної системи мови та мовлення (ФСММ) в цілому та характеристика рівнів семіотичної підсистеми зокрема. Семіотична мовна підсистема в межах ФСММ є вищим, знаковим рівнем комплексу комунікативно-мовленнєвих навичок та забезпечує формування мовних одиниць, засвоєння та використання конвенціонального набору правил їх вживання в процесі породження висловлювання. У статті визначені психолінгвістичні ознаки та логопедичні критерії фонологічного, лексичного, синтаксичного, морфологічного рівнів семіотичної підсистеми. Розкритий негативний вплив на формування специфічних особливостей семіотичної підсистеми, при дизонтогенезі розвитку, який виникає при розумовій відсталості.

Ключові слова: функціональна система мови та мовлення, семіотична підсистема, дизонтогенез розвитку, розумова відсталість, порушення психофізичного розвитку, психолінгвістичний підхід.

Статистика кількість переглядів958 кількість завантажень1868