index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Федоренко М.І. - Напрями підвищення рівня економічного виховання учнів з порушеннями зору

22.02.2017

Fedorenko M.I. The ways to improve economic education of high school students with visual impairments / M.I. Fedorenko // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 313-323

У статті розкриваються основні напрями роботи по формуванню економічної вихованості незрячих старшокласників. Підкреслюється значення економічної культури особистості на сучасному етапі розвитку суспільства. Проаналізована література з питань економічного виховання та формування економічної культури особистості. Зазначається актуальність проблеми для тифлопедагогіки та відмічається її недостатня вивченість з боку науковців. Подано трактування основних використаних понять: економічне виховання, економічна свідомість, економічне мислення, економічна культура. Проаналізований стан економічного виховання в спеціальних навчальних закладах для дітей з порушеннями зору. Визначені специфічні особливості формування економічної культури в учнів в спеціальних школах-інтернатах, що впливають на рівень економічної культури, зокрема: перебування дітей у закладах закритого типу; низький рівень самостійності незрячих учнів; незначна роль батьків у економічному вихованні дітей; відсутність сучасних підручників та джерел інформації для учнів з порушеннями зору; нестача часу для економічного виховання; відсутність спеціальних виховних заходів, спрямованих на економічне виховання в школах-інтернатах; порушення зору, які не дозволяють учням повноцінно реалізувати себе з точки зору економічної культури. Визначені наступні напрями підвищення рівня економічної вихованості учнів старших класів з порушеннями зору: посилення міжпредметних зв‘язків; проведення виховних заходів, позакласної роботи, екскурсій зі складовою економічного виховання; посилення роботи з батьками у напряму економічного виховання; створення доступних джерел інформації, зокрема інтерактивних, для учнів з порушеннями зору; проведення тематичних дидактичних та інтерактивних ігор з метою формування економічної культури учнів; робота з вчителями та вихователями по підвищенню їх рівня економічної культури. Запропоновані напрями роботи мають сприяти підвищенню рівня економічної культури учнів з порушеннями зору.

Ключові слова: економічне виховання, економічна культура, рівні, напрями, старшокласники, порушення зору, спеціальний навчальний заклад.