index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Глоба О.П. - Концепція створення в Україні національної системи корекційно-реабілітаційних послуг

21.02.2017

Globa A. The concept of creating a national system of public health in Ukraine / A. Globa // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory- 2006, 2015.- P. 64-76

Відсутність в Україні системи громадського здоров'я на державному і місцевих рівнях, загальна розбалансованість, переважна орієнтованість вітчизняної системи охорони здоров'я та соціального захисту населення на хворобу та інвалідність, а не на профілактику захворюваності та здорову людину створюють реальну загрозу виникнення глибоких незворотних наслідків. Особливе занепокоєння викликає нинішній стан здоров'я і спосіб життя дітей і молоді. Існує наявна потреба у розробці та реалізації антикризових державних програм в умовах дефіциту бюджетного фінансування. Основними факторами, які характеризують існуючу модель охорони здоров‘я є неефективність та застарілість. Тривале ігнорування вказаних негативних факторів пов‘язано з тим, що політичне керівництво держави не прийняло та не використовувало у своїй повсякденній діяльності парадигму Здоров'я, в основі якої лежать принципи: права людини на здоров‘я, як основи економічного і соціального розвитку, політичної стабільності й найважливішого критерію життя кожної людини, сім‘ї, громади держави; прямої залежності економічного благополуччя держави від здоров‘я нації, на яке значний вплив має дієвість системи Громадської Охорони Здоров'я; адекватного фінансування видатків на ГОЗ, як об‘єктивно необхідного чинника відтворення продуктивних сил держави. Метою Концепції є визначення напрямів створення та модернізації управлінських, організаційно-правових, комунікаційних, фінансово-економічних, структурних та інших компонентів національної системи Корекційно-Реабілітаційних Послуг (КРП), реалізація яких сприятиме забезпеченню умов для збереження та зміцнення здоров‘я населення, відтворення та примноження людського капіталу української держави. Побудова нової моделі національної системи надання КРП, в основу якої покладена європейська політика «Здоров‘я-2020», а саме: забезпечення комплексного підходу до зміцнення здоров‘я, профілактики та раннього виявлення захворювань, здійснення ефективного контролю за перебігом захворювань та запобігання їх несприятливим наслідкам, підвищення рівня благополуччя громадян, формування ефективної системи надання КРП, яка забезпечувала б загальне охоплення доступною та якісною, а відтак безпечною допомогою. В основу нашої програми покладена ідея взаємодії між системою та зовнішнім середовищем, врахування європейських цінностей, максимальне залучення всіх сфер соціального життя до вирішення завдань щодо оздоровлення людини: скрінінг-інтегральна експрес-оцінка психофізичного стану дітей і дорослих за допомогою новітніх технологій; психолого-педагогічне консультування; соціально- психологічний тренінг; медико-психолого-педагогічний супровід; паспортизація здоров‘я учнів шкіл і студентів, працівників підприємств і організацій; оздоровчо-профілактичні програми відновлення організму.

Ключові слова: громадське здоров‘я, корекційно-реабілітаційні послуги, скрінінг-інтегральна оцінка,психолого-педагогічний супровід.

Статистика кількість переглядів879 кількість завантажень896