index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Горбенко С.Л. - Розвиток розумово відсталих учнів у процесі формування рольової поведінки

21.02.2017

Gorbenko S.L. Development of mentally retarded students in the formation of role of conduct / S.L.Gorbenko // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 76-85

Стаття містить результати теоретико-експериментального дослідження проблеми рольової поведінки розумово відсталих учнів, вивчення особливостей виконання ними конвенційних ролей школяра, старости, бібліотекара, природознавця. Уточнено сутність рольової поведінки, параметри її вивчення і складові формування, зміст виконання основних конвенційних ролей розумово відсталих підлітків. Особливості виконання рольової поведінки у розумово відсталих учнів визначаються рівнем сформованості її компонентів (змістового, емоційно–мотиваційного, власне поведінкового), спрямованістю (на розв‘язання завдання, на підтримку стосунків у групі чи на себе), характером прийняття ролі (ритуальний, особистісно-прийнятий чи нульовий) Розроблено методику формування рольової поведінки у розумово відсталих школярів підліткового віку, що здійснюється за напрямами: засвоєння учнями знань про правила виконання конвенційних ролей; формування позитивного ставлення до виконання конвенційних ролей; застосування знань про правила рольової поведінки на практиці; формування особистісно-прийнятого характеру виконання ролей; формування спрямованості рольової поведінки на підтримання і налагодження стосунків у групі та на розв‘язання завдань, поставлених перед групою; формування позитивного ставлення до членів малої групи.

 Ключові слова: соціалізація, розумово відсталі учні, рольова поведінка, показники рольової поведінки.