index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Кузьмінська Є.О. - Особливості формування звукової структури слова у розумово відсталих дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку

21.02.2017

Kuzminska E. O. Features of forming a sound structure of words in mentally preschool and early school age children/ E. O. Kuzminska // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 173-184

У статті розкриваються особливості формування звукової структури слова у розумово відсталих дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Проаналізовані літературні джерела і проведений констатувальний експеримент свідчить, що у розумово відсталих дітей старшого дошкільного та  молодшого шкільного віку звукова структура слова сформована на недостатньому рівні. На підставі дидактико-методичних принципів загальної і спеціальної методики навчання рідної мови, враховуючи особливості пізнавальної діяльності розумово відсталих дітей нами було сформульовано ряд принципових вимог, у відповідності з якими розроблялася система експериментальної роботи: реалізація основних завдань навчання грамоти у взаємозв‘язку з цілеспрямованим розвитком у дітей виявлених прогалин у підготовці до опанування грамоти; спрямованість корекційної роботи з удосконалення фонетико- фонематичної підготовленості до опанування грамоти; забезпечення активного розвитку у дітей умінь під час проговорювання слів проводити спостереження над звуками, словами; спеціальне педагогічне керівництво діяльністю дітей з використанням ефективних методичних прийомів, різноманітних ігор, вправ, спрямованих на формування звукової структури слова, що в подальшому сприятиме більш ефективному опануванню грамоти. У статті детально розглянуто зміст роботи з формування звукової структури слова у розумово відсталих дітей, який передбачає використання ефективних корекційних методичних прийомів роботи, системи вправ, ігор, які спрямовані на розвиток слухової уваги, формування фонематичного слуху та фонематичного сприймання, інтонаційного виділення звуків у слові. У статті розкрита методика роботи над кожним звуком, яка повинна проходити у такій послідовності: демонстрація звука у дидактичній розповіді з метою акцентування уваги дітей до звука, його звучання і артикуляції. Для цього дітям пропонується послухати звук, промовити його декілька разів і пов‘язати цей звук із конкретним образом; повторна демонстрація дидактичної розповіді з участю дітей (неодноразове пригадування та повторення проведеної роботи на прогулянках і у інших режимних моментах); знаходження звука у вимовлених вчителем-дефектологом словах під час проведення мовленнєвих вправ; акцентування уваги дітей до слів-звуків у текстах розповідей, казок, віршів.

Ключові слова: розумово відсталі діти старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, звукова структура слова