index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Бабич Н.М. - Вплив сімейного чинника на формування комунікативних навичок у старших дошкільників з порушеннями зору та інтелекту

21.02.2017

Babych N.M. The influence of family factor on the shaping of communication skills of older preschoolers with visual and intelligence impairments / N.M.Babych // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory- 2006, 2015.- P. 16-26

Наукова стаття присвячена проблемам формування комунікативних навичок у старших дошкільників з порушеннями зору та інтелекту. Висвітлюється питання структури складного дефекту, коли  порушення функцій зорового аналізатора призводять до сенсорної та когнітивної д епривації, обмеження візуальної інформації про навколишній світ, що в тій чи іншій мірі негативно впливає на розвиток вищих психічних процесів і діяльність дитини, а порушення інтелектуальної сфери суттєво ускладнюють переробку отриманої інформації. Обидва порушення накладаються одне на одне, створюючи специфічні утруднення в сприйманні навколишнього світу Автор зауважує також, що негативний вплив суб‘єктивних чинників, на жаль, часто поєднується із чинниками об‘єктивними, сімейними. Це обумовлено тим, що у батьків немає достатньо знань, досвіду, а іноді і часу для спілкування з дітьми. Усім цим і пояснюється намагання автора розпочати формування комунікативних навичок у старших дошкільників з порушеннями зору та інтелекту якомога раніше, із врахуванням сімейного чинника, щоб попередити виникнення можливих вторинних порушень у психічній та особистісній сферах дитини. Враховуючи особливості комунікації таких дітей та їх батьків, автором запропоновані деякі комунікативні тактики, що можуть використовуватись батьками для підвищення ефективності формування комунікативних навичок у дітей даної категорії.

Ключові слова: комунікативні навички, комунікативна діяльність, діти з порушеннями зору та інтелекту, комунікативні тактики.