index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Одинченко Л.К., Скиба Т.Ю. - До проблеми навчально-методичного забезпечення курсу «Географія України» в спеціальній школі для дітей з вадами інтелектуального розвитку

22.02.2017

Odynchenko L.K., Skyba T.U. To a problem of educational and methodological implementation of course „Geography of Ukraine” at special school for children with impaired intellectual development / L.K. Odynchenko, T.U. Skyba. // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 228-241

У статті висвітлено основні завдання курсу «Географія України» в спеціальній школі для дітей з вадами розумового розвитку. Проаналізовано роботи науковців з питань навчально-методичного забезпечення географії в загальноосвітній та спеціальній школах. З‘ясовані складові навчально- методичного комплексу з географії. Здійснено аналіз змісту та структури діючих навчальної програми та підручника для 9-го класу спеціальної школи. Визначено, що навчальна програма розроблена з урахуванням таких змістових ліній як фізико-географічна та соціально-економічна. Охарактеризовано дидактичну структуру та методичний апарат підручника «Географія України» для 9 класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Особлива увага приділяється вивченню питання відповідності змісту та структури підручника навчальній програмі з курсу. Встановлено, що сучасний підручник органічно пов‘язаний з навчальною програмою з географії і повністю зорієнтований на її зміст. Він забезпечує належний науковий рівень викладу навчального матеріалу, відповідає основним принципам корекційного навчання, має пізнавальну цінність і виховний потенціал, сприяє формуванню світогляду учнів з вадами розумового розвитку.

Ключові слова: діти з вадами розумового розвитку, курс «Географія України», навчально-методичне забезпечення, навчальна програма, підручник.