index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №5 (2015)

Золотарьова Т.В. - Характеристика дисипативних функціональних структур, які виникають у системах «Особистість» і «Дефект»
Золотарьова Т.В. - Характеристика дисипативних функціональних структур, які виникають у системах «Особистість» і «Дефект»
Zolotaryova Т. V. Characteristic of dissipative functional structures, which arise in systems «personality» and «defect». / Т. V. Zolotaryova // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov Univer...
Ільченко О.В. - Активні форми навчання як умова професійного становлення майбутніх дефектологів-логопедів
Ільченко О.В. - Активні форми навчання як умова професійного становлення майбутніх дефектологів-логопедів
Іlchenko O.V. Аctive forms of training as a condition of becoming a professional future pathologists, speech therapists / O.V. Іlchenko // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan ...
Каменщук Т.Д. - Особливості використання знаків та символів в навчанні дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку
Каменщук Т.Д. - Особливості використання знаків та символів в навчанні дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку
Kamenschuk T.D. Characteristics of signs and symbols usage in teaching children with various psychophysical development/ T.D.Kamenschuk // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan...
Кисличенко В.А. - Логопедичний супровід сім’ї дитини з дизартричними розладами
Кисличенко В.А. - Логопедичний супровід сім’ї дитини з дизартричними розладами
Kyslychenko V.A. Speech therapy support families raising children with dysarthria describes . The features of speech therapy support families raising children with dysarthria describes in the article / V.A. Kyslychenko // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Scien...
Кісліцина М.В. - Оптимізм як критерій професійного вигорання педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів
Кісліцина М.В. - Оптимізм як критерій професійного вигорання педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів
Kіslіtsyna M.V. Optimism as a criterion of burnout of teachers and educators of secondary schools for pupils with intellectual disabilities / M.V. Kіslіtsyna // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, K...
Константинів О.В. - Розвиток змісту і форм професійного трудового навчання розумово відсталих учнів в Україні (друга половина ХХ ст.)
Константинів О.В. - Розвиток змісту і форм професійного трудового навчання розумово відсталих учнів в Україні (друга половина ХХ ст.)
Konstantyniv O.V. The development of contents and forms of the vocational training of mentally retarded students in ukraine (2nd part of хх century) / O.V. Konstantyniv // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov Uni...
Косенко Ю.М. - Навчання історії розумово відсталих школярів у 30-40-х роках ХХ століття
Косенко Ю.М. - Навчання історії розумово відсталих школярів у 30-40-х роках ХХ століття
Kosenko Y. N. Education history mentally retarded children in 30 - 40 of the twentieth century / Y. N. Kosenko // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National Univers...
Кравець Н.П. - Літературні ігри і виховання розумово відсталих учнів як активних читачів
Кравець Н.П. - Літературні ігри і виховання розумово відсталих учнів як активних читачів
Kravets N. P. Literary games and perception of mentally retarded pupils as active readers / N. P. Kravets // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University /...
Кривцова О.Я. - Усне мовлення дітей середньошкільного віку із заїканням
Кривцова О.Я. - Усне мовлення дітей середньошкільного віку із заїканням
Krivtsova O. Y. Features speech school age children medium with stuttering / O. Y. Krivtsova // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M...
Кузьмінська Є.О. - Особливості формування звукової структури слова у розумово відсталих дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку
Кузьмінська Є.О. - Особливості формування звукової структури слова у розумово відсталих дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку
Kuzminska E. O. Features of forming a sound structure of words in mentally preschool and early school age children/ E. O. Kuzminska // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohy...
Kulesza E.M., Bro?ek D. - Ucze? z inteligencj? ni?sz? ni? przeci?tna w szkole og?lnodost?pnej
Kulesza E.M., Bro?ek D. - Ucze? z inteligencj? ni?sz? ni? przeci?tna w szkole og?lnodost?pnej
Kulesza E.M., Bro?ek D. Kulescha E.M., Brozek D. A pupil with an intelligence lower than average in a comprehensive school / E.M. Kulescha, D. Brozek // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets...
Левицький В.Е. - До питання про формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ
Левицький В.Е. - До питання про формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ
Levitsky V.E. To the question about forming of lexico-grammatical side of broadcasting for the children of senior preschool age with the general excalation of broadcasting / V.E. Levitsky // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagog...
Лепетченко М.В. - Теоретико-методичні основи формування здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення
Лепетченко М.В. - Теоретико-методичні основи формування здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення
Lepetchenko M.V. Theoretical and methodological fundamentals of creative self-expression ability in preschoolers with speech disorders / M.V. Lepetchenko // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyan...
Лопатинська Н.А. - Мовна, мовленнєва та комунікативна компетенції у студентів вищих навчальних закладів як складники фахової культури майбутнього корекційного педагога
Лопатинська Н.А. - Мовна, мовленнєва та комунікативна компетенції у студентів вищих навчальних закладів як складники фахової культури майбутнього корекційного педагога
Lopatynska N.A. Linguistic and communicative competence in university students as a component of future correction teacher / N.A. Lopatynska // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky ...
Любчич Н.В. - Ретроспективний аналіз становлення спеціальної методики викладання мови в школах для дітей з розумовою відсталістю
Любчич Н.В. - Ретроспективний аналіз становлення спеціальної методики викладання мови в школах для дітей з розумовою відсталістю
Liubchych N.V. A retrospective analysis of the formation of special methods of teaching language in schools for children with mental retardation / N.V. Liubchych // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov Universit...
Мартиненко І.В. - Теоретико-методологічні засади експериментального дослідження комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення
Мартиненко І.В. - Теоретико-методологічні засади експериментального дослідження комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення
Martynenko I.V. Conceptual bases of psychological diagnostics of child's communicative activity with systemic disorders of speech / I.V. Martynenko // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyane...
Мартинчук О.В. - Студентоцентрований підхід до підготовки фахівців з інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
Мартинчук О.В. - Студентоцентрований підхід до підготовки фахівців з інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
Martynchuk O.V. Student-centred approach of training in inclusive education for children with special educational needs / O.V. Martynchuk // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Iva...
Миронова С.П. - Використання у корекційній роботі з розумово відсталими дітьми нетрадиційних методів лікувальної педагогіки і психотерапевтичних технологій
Миронова С.П. - Використання у корекційній роботі з розумово відсталими дітьми нетрадиційних методів лікувальної педагогіки і психотерапевтичних технологій
Myronova S. Method’s curative education and psychotherapy technologies in the corrective work with mentally retarded children / S. Myronova // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podi...
Нечипоренко К.С. - Специфіка корекції самооцінки соціально-депривованих підлітків з обмеженням життєдіяльності в умовах інтернату
Нечипоренко К.С. - Специфіка корекції самооцінки соціально-депривованих підлітків з обмеженням життєдіяльності в умовах інтернату
Nechyporenko K. S. Particularity of self-esteem correction of socially deprived adolescents with limitation of living abilities in the terms of boarding schools / K. S. Nechyporenko // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical D...
Одинченко Л.К., Скиба Т.Ю. - До проблеми навчально-методичного забезпечення курсу «Географія України» в спеціальній школі для дітей з вадами інтелектуального розвитку
Одинченко Л.К., Скиба Т.Ю. - До проблеми навчально-методичного забезпечення курсу «Географія України» в спеціальній школі для дітей з вадами інтелектуального розвитку
Odynchenko L.K., Skyba T.U. To a problem of educational and methodological implementation of course „Geography of Ukraine” at special school for children with impaired intellectual development / L.K. Odynchenko, T.U. Skyba. // Actual problems of the correctional education : Ministry of E...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43

Рецензенти:

 • В.А. Гладуш - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
 • С.Ю. Конопляста - доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
 • П.С. Атаманчук - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Редакційна колегія

 • В.І. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України;
 • О.М. Вержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор);
 • О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор;
 • Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор;
 • С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії);
 • Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор;
 • В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент;
 • С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор;
 • О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор;
 • М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол №2 від 26 лютого 2015 року)

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Вип. V. В 2-х т., том 1 – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2015. – 348 с.

А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Вип. V. В 2-х т., том 2 – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2015. – 408 с.

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання сучасної корекційної педагогіки та спеціальної психології, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з порушеннями психофізичного розвитку як в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного та сімейного виховання.

Збірник наукових праць адресується спеціалістам в галузі корекційної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології.

ISSN 978-966-1

Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16428-4900Р від 13.03.2010 р.

УДК 376 (082)

ББК 74.30

© Автори статей, 2015

„Медобори-2006”, 2015