index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Проскурняк О.І. - Комунікативна діяльність розумово відсталих підлітків: типологія та рівні

22.02.2017

Proskurnyak O.I. Communicative activity of mentally retarded teenagers: typology and types / O.I. Proskurnyak // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 242-253

Визначено, що розумово відсталі учні підліткового віку спеціальних шкіл мають відмінності в рівні інтелекту, індивідуально-психологічних особливостях, що зумовлює різну сформованість у них комунікативної діяльності, її компонентів (мотиваційного, когнітивно-змістового, операційно- поведінкового). Діагностика сформованості комунікативної діяльності учнів спеціальних шкіл за окремими компонентами є важливим завданням у дослідженні для визначення напрямів корекційно- розвивального впливу на формування комунікативної діяльності в розумово відсталих підлітків. Ґрунтуючись на дослідженнях Л. Виготського, було визначено принципи діагностики комунікативної діяльності розумово відсталих школярів: адекватності процедур діагностики характеру розумової відсталості, віковим особливостям розумово відсталих школярів, комплексності й варіювання діагностичних методик, єдиного діагностичного висновку, можливості віддаленого уточнення діагностичного висновку. Застосування діагностичного конструкту методик дозволило визначити й схарактеризувати рівні комунікативної діяльності розумово відсталих підлітків: високий, середній, низький. Низький рівень проявляється в індиферентності, пасивності в комунікативних контактах, характеризується мінімальним обсягом знань, умінь, навичок, що, в свою чергу, перешкоджає становленню комунікативних контактів. Високий рівень розвитку комунікативної діяльності характеризується достатньо вираженою комунікативною активністю, орієнтацією на розширення кола соціальних контактів, ці діти мають розвинені комунікативні навички, що дозволяє встановлювати міцні комунікативні зв‘язки з оточуючими. На середньому рівні розвитку комунікативної діяльності розумово відсталі підлітки долучаються до комунікативних контактів після здійснення зовнішньої стимуляції з боку оточуючих. Результати експерименту дали підстави стверджувати, що є різні типи комунікативної діяльності розумово відсталих підлітків: адекватно-ініціативний, детерміновано-ініціативний, індиферентно- активний, замкнений, індиферентно-пасивний, нав‘язливий, агресивний.  

Ключові слова: комунікативна діяльність, рівні сформованості, типи, розумово відсталі підлітки, принципи, діагностика, вимоги до діагностики.