index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Савінова Н.В., Берегова М.І. - Культура мовлення як складова деонтологічної культури корекційного педагога у системі інклюзивної освіти

22.02.2017

Savinova N., Berehova M. Culture of speech as part of deontological culture correctional teacher in the system of inclusive education / N. Savinova, M. Berehova. Culture of speech as part of deontological culture correctional teacher in the system of inclusive education // Actual problems of the correctional education : Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 292-302

У статті обґрунтовано необхідність розвитку культури мовлення корекційного педагога як складової деонтологічної культури у системі інклюзивної освіти. Автори звертають увагу на те, що соціалізація дитини з вадами психофізичного розвитку можлива лише в умовах інклюзивної освіти. У зв‘язку з цим підвищуються вимоги до деонтологічної культури корекційного педагога, особливо до розвитку його культури мовлення. Зосереджується увага на змістовності таких понять як «культура мови», «культура мовлення», «мовна норма» та їх взаємозв‘язок. Подається характеристика мовних норм та ознак культури мовлення. Автори також акцентують увагу на визначенні поняття «культура мовлення корекційного педагога» та його змістовому наповненню. У статті зазначається, що культура мовлення корекційного педагога – об‘ємне та широке поняття, яке охоплює дотримання усіх мовних норм та правил, виразність мовлення, стилістичну правильність і особистісну культуру корекційного педагога, яка включає в себе ряд компонентів. Автори підкреслюють, що корекційний педагог має володіти відчуттям стилю, гнучкістю переходу від одного стилю до іншого. Автори аналізують особливості спілкування корекційного педагога з дітьми, які навчаються в інклюзивних класах, зокрема з вадами психофізичного розвитку, та з батьками.

Ключові слова: деонтологічна культура, культура мовлення, культура мови, мовна норма, культура мовлення корекційного педагога, інклюзивна освіта.

Статистика кількість переглядів695 кількість завантажень1784