index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Шевцов А.Г., Ільїна О.В. - Нейропсихологічний підхід у корекції розвитку дітей з психофізичними порушеннями

22.02.2017

Shevtsov A., Ilina O. Neuropsychological approach for the correction of the development of children with the motor system disorders/ A. Shevtsov, O. Ilina // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory- 2006, 2015.- P. 347-360

У статті розкриваються сучасні теоретичні та практичні питання застосування методик нейропсихологічної корекції розвитку дітей з психофізичними порушеннями, зокрема функцій опорно-рухового апарату. Нейропсихологія, як фундаментальна наука, представляє наукове обґрунтування багатьом методикам і підходам, що емпірично використовувались в педагогічній та реабілітаційній практиці, дозволяє створювати методики корекційно-реабілітаційного типу, одним із яскравих прикладів яких є «метод заміщуючого онтогенезу». Під час розробки методик нейропсихологічної корекції дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату авторами були застосовані основні положення нейропсихології: теорія системної динамічної локалізації (мозковий організації) вищих психічних функцій людини факторний аналіз, принципи міжпівкулевої асиметрії та взаємодії мозку, метод синдромного аналізу тощо. Задля корекції розвитку вищих психічних функцій нейропсихологічні методи дають інструментарій діагностики та впливу на їх базальні фактори, які дуже часто страждають під час пошкодженого розвитку у дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи: модально-специфічний чинник, кінетичний чинник, кінестетичний фактор, просторовий чинник, фактор енергетичного забезпечення, фактор міжпівкульної взаємодії, фактор довільної регуляції. Методика роботи з цими факторами послідовно використовує вплив на всі три функціональні блоки мозку за О. Лурією. Під час застосування нейропсихологічної корекції розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку підтверджено, що церебральна репрезентація будь-якого психічного, або психосоматичного фактору інваріантна, і не можна змінити «локалізацію» фактора, але можна природнім шляхом, або штучно створити систему актуалізації нових міжфакторних зв‘язків, або надфункціональних патернів. Викладений у статті методичний матеріал апробовано протягом трьох років в лабораторії кафедри ортопедагогіки та реабілітології ІКПП НПУ імені М.П.Драгоманова. В результаті досліджень доведено, що традиційні методи корекції розвитку потребують суттєвого наповнення спеціальними нейропсихологічними методиками, які відповідатимуть характеру онтогенезу дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату. Розроблена та адаптована програма нейропсихологічної корекції методом заміщуючого онтогенезу, довела свою ефективність в корекції пізнавальної діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Сприяла розвитку рухових, просторових та регуляторно- вольових можливостей дитини. Ця програма рекомендована для викладання студентам, майбутнім ортопедагогам, в Інституті корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова.

Ключові слова: ортопедагогіка, ортопсихологія, нейропсихологія, діти з порушеннями психофізичного розвитку, діти з порушеннями функцій опорно-рухового апарату.

Статистика кількість переглядів1640 кількість завантажень14518