index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Соколова Г.Б. - Сучасні підходи до ранньої комплексної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку

22.02.2017

Sokolova A.B. Мodern approaches to the early comprehensive help to children with developmental disabilities / A.B. Sokolova // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory-2006, 2015.- P. 283-292

У статті здійснено науково-теоретичний аналіз вивчення процесу надання ранньої комплексної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку. Зазначено, що проблема ранньої комплексної реабілітації та соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями здоров‘я в суспільство є нині надзвичайно актуальною в галузі охорони здоров‘я та в галузі освіти. Відзначено, що дослідники розглядають ранню комплексну допомогу дитині з відхиленнями у розвитку, як сукупність системи соціальної підтримки, охорони здоров‘я та спеціальної освіти. Наведено дані вчених, які доводять, що вік від народження до 3-х років є періодом стрімкого та  інтенсивного первинного формування якостей і властивостей особистості, які слугують надалі фундаментом для придбання будь-яких компетенцій. Саме в перші роки життя дитини існують унікальні можливості для корекції порушень розвитку, те, що буде упущено в цей сензитивний період, надолужити надалі важко або зовсім неможливо. Тому, ми можемо відзначити наскільки вагомим є розгляд раннього психолого-педагогічного супроводу дитини перших років життя з відхиленнями у розвитку як пріоритетного напрямку в створенні нової ланки в системі спеціальної освіти - раннього виявлення та ранньої корекційної допомоги дитині, та підтримки її родини. Багатоаспектний аналіз літературних джерел та вивчення досвіду існуючої практики ранньої допомоги в освітніх і медичних установах дають підставу стверджувати, що, незважаючи на наявність наукових досліджень, методичних розробок в області ранньої допомоги, ще недостатньо розкрита проблема індивідуального підходу в психолого- педагогічному консультуванні дитини з відхиленнями в розвитку і її сім‘ї. Вищесказане дозволяє розглядати проблему удосконалення надання ранньої допомоги дітям з відхиленнями у розвитку та їх батькам як актуальну в області спеціальної педагогіки та психології. Також, у статті, викладені основні тенденції надання ранньої допомоги дітям з обмеженими можливостями здоров‘я в місті Одеса.

Ключові слова: діти з обмеженими можливостями здоров‘я, рання комплексна допомога, психолого-педагогічний супровід.