index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Ткач О.М. - Особливості вивчення рівня сформованості складових семантичних полів слів

22.02.2017

Tkach O.M. Features study of components forming semantic fields words / O.M. Tkach // Actual problems of the correctional education: Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University / edited by V.M. Synjov, O.V. Havrilov. – Issue 5.- Kamyanets-Podilsky: Medobory- 2006, 2015.- P. 303-313

У статті висвітлено основні підходи до вивчення особливостей формування семантичних полів слів у дітей з нормальним мовленнєвим розвитком. Погляди науковців, що працюють у різних галузях знань на проблеми їх виникнення та подальшого вдосконалення. Охарактеризовано напрямки формування семантичної складової, періоди розвитку ситуативного і значеннєвого компонентів. Окреслені підходи до вивчення особливостей формування семантичних полів слів у дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Вплив набутого мовленнєвого досвіду у поєднанні з візуалізацією отриманої інформації та її включенням у практичний досвід. Акцентовано увагу на зміні смислового наповнення слова та формування образної системи, використання логічних зв‘язків та включення слова у ієрархію понять. Дослідження описані у даній статті стосуються закономірностей оволодіння дітьми з тяжкими порушеннями мовлення типами семантичних зв‘язків. А саме кількісній та якісній характеристиці семантичних складових (частин мови) та пошуку взаємозв‘язку між величиною семантичних полів, переважанням у них тих чи інших частин мови та переважним використанням певного типу семантичного зв‘язку.

Ключові слова: семантичне поле, структура, складові, семантичні звязки, компоненти семантичних полів, рівень розвитку, тип порушення, мовленнєвий профіль.

Статистика кількість переглядів815 кількість завантажень412
Ще статті цього автора