index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гаврилов О.В. - Характеристика стану інвалідизації населення в Україні (зведені статистичні показники)

03.04.2017

Відомості про автора. Гаврилов Олексій, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри логопедії і спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У статті проведено аналіз стану інвалідизації населення України відповідно до статистичних даних, оприлюднених різними державними установами. В Україні чисельність осіб з інвалідністю становить 2 788 226 осіб або 6,1 % від загальної чисельності населення нашої держави. Ці дані красномовно свідчать про гостроту та поширеність проблеми інвалідності. Наведено результати розподілу інвалідів відповідно до груп інвалідності і їхня динавіка. Дається кількісна характеристика інвалідів по регіонах України. Зроблена характеристика груп інвалідності з метою використання цих матеріалів фахівцями спеціальних закладів, підготовка яких проводиться на факультетах корекційної (спеціальної) педагогіки і психології. Аналіз показників первинної інвалідності серед дорослого населення в регіональному розрізі свідчить про їх значну варіабельність. У висновках вказується, що стан первинної інвалідності дає підстави стверджувати, що показник інвалідності населення як в Україні в цілому, так і в кожному її регіоні зокрема, є оптимальними і у 1,5 – 2,0 рази нижчий, ніж у економічно розвинутих країнах. Серед осіб, уперше визнаних інвалідами, більшість становлять особи працездатного віку. Таким чином, значна частка інвалідів потребує залучення до реабілітаційних заходів, у тому числі і з професійної реабілітації. Однак реабілітаційні заходи мають бути диференційовані залежно від індивідуальних можливостей та потреб кожної конкретної особи з інвалідністю, надаватися своєчасно та у повному обсязі.

Ключові слова: інвалідність, інвалідизація, недієздатність, групи інвалідності, динаміка, населення.

Статистика кількість переглядів2040 кількість завантажень3199
Ще статті цього автора