index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Хохліна О.П. - Розвиток як ключова категорія проблеми корекційної роботи у спеціальній освіті

05.04.2017

Відомості про автора: Хохліна Олена Петрівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки Національної академії внутрішніх справ, Київ, Україна.

У статті представлено результати теоретичного дослідження суті розвитку як ключової категорії проблеми корекційної роботи у спеціальній освіті.

Здійснення корекційної  роботи у спеціальному освітньому закладі на основі доцільно організованого педагогічного процесу передбачає визначення мети та очікуваних ефектів впливу на дитину у контексті процесу та складових розвитку, і щонайперше – психічного. Зазначене обумовлює необхідність  розгляду категорії розвитку для  розробки теоретичних засад корекційної роботи.

У статті розглядається сутність розвитку у процесуальному та змістовому аспектах. Відмічається, що змістова сторона позначається на визначенні предмета (або змістової лінії) корекції, від якого залежить постановка мети педагогічного впливу та з'ясування очікуваних результатів. Врахування ж суті процесуальної сторони важливе для розуміння шляхів та способів досягнення корекційних ефектів та розробки адекватних педагогічних засобів.

Ключові слова: корекція, розвиток, спеціальна освіта, педагогічний процес, предмет, мета та ефекти корекційного впливу.

Статистика кількість переглядів799 кількість завантажень488