index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Каменщук Т. - Методика діагностики рівнів засвоєння просторової знаково-символічної системи знань дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю

05.04.2017

Відомості про автора: Каменщук Т., директор Навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти Вінницької області.

Наукова стаття присвячена проблемі особливостей засвоєння просторової знаково-символічної системи знань (надалі – ПЗССЗ) дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (надалі – ПТРВ) молодшого шкільного віку. У статті розглядається методика діагностики рівнів засвоєння ПЗССЗ дітьми з ПТРВ молодшого шкільного віку та охарактеризовано особливості їх засвоєння. Обґрунтовано актуальність цієї проблеми та представлено зміст завдань, що склали основу діагностики, їх було складено з урахуванням психофізичних можливостей та пізнавальної активності розумово відсталих дітей, доступного рівня засвоєння знань. При складанні діагностичних завдань також було враховано рівень розуміння дитиною змісту інструкцій, стану сформованості самостійного мовлення та рівень сформованості розумових операцій та дій. Опираючись на результати аналізу науково-методичних джерел розроблено чотирьохступеневу інструкцію, яка супроводжувала хід виконання кожного завдання, та п’ять форм допомоги. Також в статті описано критерії оцінювання та параметри цього дослідження.Аналіз результатів дослідження, що подано в статті, дозволив виявити особливості засвоєння ПЗССЗ дітьми ПТРВ, які включили в себе три різні структурні типи порушення та різні рівні засвоєння ПЗССЗ цими дітьми.

Ключові слова: просторові знаково-символічні засоби, діти з помірною та тяжкою розумовою відсталістю, діагностичні завдання, критерії оцінювання, форми допомоги, типи порушення.