index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Максименко Н.В. - Окремі аспекти функціонування джерел з формування основ безпеки життєдіяльності учнів молодших класів з порушеннями інтелекту

05.04.2017

Відомості про автора: Максименко Наталя, вчитель-логопед, аспірант у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, Україна.

Безпека особи розглядається як результат взаємоузгодженої співпраці державної системи підтримки безпеки і системи освіти. Зміст освіти, її структура, технологія навчання формуються з позицій, що людина є об’єктом захисту від чинників-загроз, але не єдиним засобом забезпечення такого захисту. Педагогічний напрямок з безпеки життєдіяльності формується на підставі наукових результатів, світоглядних цінностей та на сучасних експериментальних дослідженнях.

Стаття містить результати аналізу теоретико-методологічних основ та окремі аспекти розгляду педагогічної практики  формування основ безпеки життєдіяльності у молодших класах загальноосвітньої та спеціальної школи для дітей з порушеннями інтелекту. Підкреслюється актуальність,  навчально-виховна, корекційно-розвивальна та соціально-адаптаційна спрямованість вказаного педагогічного напрямку. Висвітлено узагальнений аналіз роботи окремих корекційних педагогів з вказаного напрямку. Розглянуто основні джерела з формування здоров’язберігаючої поведінки та особливості їх функціонування в умовах спеціальної школи інтернатного типу. Приділено увагу питанням формування міжособистісних стосунків та колективу у контексті реалізації позакласної виховної роботи;  вказано основні ефективні напрямки та форми педагогічного впливу з формування основ безпеки життєдіяльності.

Підкреслено роль спеціальної школи  як основного та координуючого джерела у справі формування безпеки життєдіяльності з погляду кількості часу який проводить дитина у ній та потенційних можливостей позакласної виховної роботи.

Вказується що робота з формування в учнів початкових класів безпеки життєдіяльності оптимально має здійснюватися на спеціально організованих заняттях та у позакласній виховній роботі. Виховна робота буде сприяти формуванню емоційного та поведінкового компоненту вихованості та посилювати ефект розвитку когнітивного. Тому відповідними методами та заходами роботи з учнями початкових класів з порушеним інтелектом мають стати: спеціальні виховні заходи, бесіди, зустрічі з представниками визначених професій, сюжетно-рольові ігри, перегляд відеоматеріалів, гурткова робота, екскурсії, вікторини, конкурси, робота з батьками.

Ключові слова: безпека життєдіяльності, методика, програма, позакласна виховна робота, джерела виховного впливу, діти з порушеним інтелектом.