index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Марцинковська Б., Конєчна І., Смолінська К. - Формування комунікативної діяльності у дітей з синдромом Аспергера у шкільних ситуаціях

05.04.2017

Відомості про автора: Барбара Марцинковська, професор Університету Марії Гжегожевської.

Івона Конєчна, доктор філософії Університету Марії Гжегожевської.

Катерина Смолінська, доктор філософії Університету Марії Гжегожевської.

У статті представлено аналіз комунікаційної поведінки учнів з синдромом Аспергера на I етапі навчання (ранньошкільна освіта), який розкривається у відносинах з дорослими і однолітками в офіційних та неофіційних ситуаціях на території школи. У дослідженні висунуто припущення, що будь-яка поведінка людини є носієм інформації, тобто проявом спілкування (комунікаційним збереженням). Як випливає з проведених спостережень, виявлені комунікаційні реакції/поведінка учнів з синдромом Аспергера в офіційних та неофіційних ситуаціях на території школи різні. Одночасне висвітлення висновків щодо цієї групи учнів з урахуванням їх можливостей, а також обмежень у сфері створення і передачі інформації, здається, дуже важким, враховуючи індивідуальну різноманітність (особистісну) в діапазоні сприйняття людиною з синдромом Аспергера навколишньої дійсності, а також доступних можливостей спілкування для цієї групи людей з дорослими та однолітками. Не можна також забувати про те, що очевидні комунікаційні навики, також можуть мати зв'язок з комунікаційними компетенціями осіб, які взаємодіють з дітьми з синдромом Аспергера. Тому надзвичайно важливим є аналіз комунікаційних вмінь учнів з синдромом Аспергера в сукупності з компетенціями всіх учасників, що беруть участь у всіх ситуаціях на території школи. Якщо припустити, що кожна реакція і комунікативна одиниця показує розмір передбачуваного носія довільної або мимовільної інформації, то вони носять комунікаційний характер.

Ключові слова: синдром Аспергера, соціальне функціонування, порушення соціального функціонування, комунікаційні компетенції.