index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Притиковська С.Д. - Розвиток координаційних здібностей у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення

05.04.2017

Відомості про автора: Притиковська Світлана Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Одеса, Україна. 

Статтю присвячено дослідженню можливостей використання в корекційно-логопедичних цілях розвитку координаційних здібностей у дітей старшого дошкільного віку із загальною недорікуватістю мовлення.

Вивчення теоретичних засад розвитку координаційних здібностей людини виявило, що в спеціальній літературі досить нечисленними є повідомлення про їх дослідження у дітей дошкільного віку з мовленнєвими дефектами.

Для дітей, які мають мовленнєві порушення, корекційна робота такого напряму набуває все більшої значущості, тому що за даними української статистики кількість осіб з мовленнєвими розладами постійно збільшується. І хоча практично в кожному загальноосвітньому дошкільному закладі України частина дітей мають певні відхилення в психомовленнєвому розвитку, мова не йдеться про необхідність диференційованого підходу до розвитку координаційних здібностей у таких дошкільників залежно від стану їхнього мовлення. Не згадується і про спеціальні вправи, які дозволили б розвивати в дошкільників здатність до керування своїми рухами, що особливо важливо для дітей, що мають різні відхилення в мовленнєвому розвитку.

У роботі розроблено й експериментально перевірено методику кількісної оцінки показників координаційних здібностей у старших дошкільників; визначено рівень розвитку цих показників у дітей старшого дошкільного віку з нормальним мовленнєвим розвитком та із загальним недорозвитком мовлення; виявлено достовірну кореляцію між показниками загальної й мімічної моторики і станом мовлення в дітей із загальним недорозвитком мовлення; запропоновано й експериментально апробовано систему координаційних вправ та ігор з обов’язковим мовленнєвим супроводом.

Ключові слова: порушення мовлення дошкільників, моторика, координаційні здібності, загальний недорозвиток мовлення, методика корекції мовленнєвих порушень.

Статистика кількість переглядів988 кількість завантажень1645