index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Снісаренко О.І. - Зміст корекційно-розвивального впливу на дітей із затримкою психічного розвитку в умовах освітньої інтеграції

05.04.2017

Відомості про автора: Олена Ігорівна Снісаренко, аспірантка кафедри психокорекційної педагогіки факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.03 – корекційна освіта.

Стаття присвячена проблемі інтеграції дітей із затримкою психічного розвитку в умови загальноосвітньої школи. Визначено зміст корекційно-розвивального впливу на учнів із ЗПР в інклюзії. Виявлено психічні особливості даної категорії дітей та їх вплив на потенційні можливості до вирівнювання розвитку. Зазначено, що наявність корекційно-розвивального середовища як невід’ємного компоненту інклюзивної освіти є основоположним у навчанні та вихованні учнів із ЗПР та їх подальшої адаптації в суспільстві. Виявлено, що система психокорекційної допомоги інклюзивним учням ще не має певної сталої структури і досі спирається методологічно на медичну модель сегрегативних спеціальних закладів. Розкрито особливості індивідуалізації навчання учнів із затримкою психічного розвитку в межах освітнього стандарту. Зроблено акцент на об’єднані досвіду спеціальної та загальноосвітньої школи з метою створити універсальну систему корекції та компенсації когнітивного розвитку учнів з ООП за нозологіями. Зазначено, що інклюзивний підхід має бути побудований на повній взаємодії усіх учасників освітнього процесу (вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог, педагог супроводу, класний керівник, батьки, адміністрація школи). Звертається увага на те, що на цей час не допрацьовані нормативно-правові документи, які б стабілізували процес включення дитини з ООП в умови інклюзивної школи. Доведено, що динаміка позитивного розвитку інтелектуальної та психічної сфери дитини із ЗПР в умовах освітньої інтеграції повністю залежить від корекційно-педагогічної та психологічно-виховної реабілітації.

Ключові слова: інтеграція учнів із затримкою психічного розвитку; корекційно-розвивальне середовище; система психокорекційної допомоги; індивідуальні особливості.