index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Ткач О.М. - Характеристика методів дослідження механізмів формування семантичних полів слів

05.04.2017

Відомості про автора: Ткач Оксана, кандидат педагогічних наук, викладач Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна.

У статті охарактеризовані основні методи дослідження семантичних полів слів, що використовуються в наукових роботах мовознавців, психологів та психолінгвістів. Зокрема, розкрито сутність описового, контекстуального та дистрибутивного методів та особливості їх застосування при аналізі великих масивів інформації. Для вивчення значеннєвого компоненту як окремих слів так і розгорнутих висловлювань, запропоноване використання контекстуального та статистичного методів аналізу. Також наголошується на важливості використання психолінгвістичних методів для аналізу впливу окремих суб’єктивних та об’єктивних факторів,  використання довільних або цілеспрямованих мовних стимулів для вивчення мовленнєвих реакцій дитини. Подане обґрунтування використання цих методів для кількісного і якісного аналізу семантичних зв’язків, що характеризують взаємодію компонентів семантичного поля на фонологічному, морфологічному, словотворчому, лексичному та синтаксичному рівнях.

Ключові слова: семантичне поле, зв’язки семантичного поля, опис, контекстуальний та дистрибутивний аналіз, статистичний та компонентний аналіз, асоціативний експеримент, семантичний диференціал.

Статистика кількість переглядів920 кількість завантажень651
Ще статті цього автора