index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Золотарьова Т.В. - Методика стимулювання компенсації порушень

03.04.2017

Відомості про автора: Золотарьова Тетяна Вікторівна, викладач кафедри корекційної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Суми, Україна.

У статті пропонується евристично-синергетична медико-психолого-педагогічна методика стимулювання компенсації порушень. В основі даної методики лежать принципи синергетики, теорія функціональних систем П. К. Анохіна, теорія Л. С. Виготського про зони розвитку та компенсаторні процеси в системі «особистість», принцип «завтрашньої радості» А. С. Макаренка, гештальтпсихологія. У методиці стимулювання компенсації порушень застосовуються синергетичні методи прямої компенсації дефекту, які відображають сутність процесу компенсації, способами реалізації якого вони є. Дана методика складається з шести етапів – підготовчого та п’яти основних. Протягом пропедевтичного етапу відбувається встановлення системи взаємозв’язків між активними підсистемами першої сигнальної системи учасників компенсаторного процесу. В результаті першого етапу людина визначає недостатньо розвинену підсистему А системи «особистість», яка не може самоорганізовуватись, оскільки існує відповідна їй підсистема А системи «дефект». На другому етапі знаходять підсистему Б системи «особистість», яка має вищий рівень розвитку, ніж підсистема А системи «особистість», і найчастіше об’єднується з нею в дисипативну функціональну структуру. Протягом третього етапу людина створює синестезичний образ себе з вищим рівнем розвитку та високою швидкістю самоорганізації підсистеми Б системи «особистість». Протягом четвертого та п’ятого етапів відбувається ступінчасте підвищення рівнів розвитку підсистеми Б системи «особистість».

Ключові слова: синергетика, евристика, компенсація, система «дефект», система «особистість».

Статистика кількість переглядів745 кількість завантажень229