index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Арнаутова Л.В. - Корекція заїкання у вітчизняній та зарубіжній практиці

23.05.2017

Відомості про автора: Арнаутова Лариса, кандидат медичних наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Одеса, Україна. У колі наукових інтересів: проблема медико-педагогічного підходу до роботи з дітьми з дизартрією.

Становленню сучасного комплексного підходу до корекції заїкання передувала розробка різних методів і шляхів подолання цього захворювання.

Індивідуальними у вибору методики корекції заїкання залишаються різноманітність клінічних прояв, форми особистісного реагування на дефект і варіанти його перебігу. Для кожної дитини необхідно створення персональної корекційної програми, яка базується на даних сучасних наукових досліджень і проводиться з урахуванням  можливостей дитини.

Методики корекції заїкання на заході засновані на психологічній діагностиці і допомоги та використання їх у роботі, особливо на етапі планування індивідуальної корекційної логопедичної роботи.

Західні фахівці надають особливе значення початкового етапу роботи - визначення стану мовних функцій. Американська методика CALMS спрямована на вивчення когнітивної, афективної, лінгвістичної, моторної та соціальної сфер дитини із заїканням. Вона дозволяє визначити переважні порушення в кожному окремому випадку. Спираючись на отримані дані тесту CALMS, визначається подальша корекційна робота.

Ключові слова: заїкання, тест CALMS, індивідуальний підхід, планування корекційної роботи.