index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Бегас Л.Д. - Використання театралізації в процесі навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку із заїканням

23.05.2017

Відомості про автора: Бегас Людмила, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції заїкання дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності.

Художній розвиток дітей, актуалізація закладених в них природою здібностей і задатків сприяє вмінню самоорганізуватися, приймати елементарні рішення, виявляти творчу активність, ініціативність, оригінальність в різних видах творчої діяльності. Саме творчий підхід до справи є однією із умов виховання активної життєвої позиції особистості.

В сучасних  педагогіці і психології відмічається вплив театралізації на психічний розвиток дитини: формування здібностей, свідомості, моральних норм та правил поведінки, емоційного розвитку. Також театралізована діяльність має великі корекційні можливості. Діти, які приймають в ній участь, знайомляться з навколишнім світом в усьому його різноманітті через образи, кольори, звуки, а вміло поставлені запитання спонукають їх думати, аналізувати, робити висновки. Розумовий розвиток тісно пов'язаний з удосконаленням мовлення.

Використання театралізацій на заняттях з дітьми старшого дошкільного віку із заїканням підвищує мотивацію до корекційно-логопедичної роботи, розвиває комунікативні навички, допомагає дитині  звільнитися від фіксації на дефекті і забезпечує корекцію порушень комунікативної сфери.

Ключові слова: театралізація, театралізована діяльність, діти старшого дошкільного віку із заїканням, корекційно-логопедична робота.