index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Чеботарьова О.В. - Реалізація педагогічної технології трудового навчання школярів із порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту

26.05.2017

Відомості про автора: Чеботарьова Олена Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема трудового навчання дітей з порушеннями розумового розвитку та опорно-рухового апарату різновікових груп, корекційно-розвивальні технології навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку, соціалізація дітей з порушеннями опорно-рухової та інтелектуальної сфери засобами трудового навчання.

У статті розкривається актуальність розроблення педагогічної технології трудового навчання у спеціальних навчальних закладах. Репрезентовано педагогічну технологію трудового навчання школярів з комплексними порушеннями розвитку (порушенням опорно-рухового апарату та інтелекту). Охарактеризовано структуру та компоненти педагогічної технології, що передбачають інтегративну модель трудового навчання, алгоритм формування трудових навичок та вмінь у школярів з порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту; програмно-методичне забезпечення на основі модульного навчання; забезпечення корекційно-розвивального впливу на основі реалізації освітніх та корекційно-розвивальних програм; методичних рекомендацій для педагогів та батьків щодо підвищення ефективності формування трудової діяльності школярів. Окреслено принципи її реалізації та етапність навчання. Висвітлено корекційну спрямованість варіативних модулів трудового навчання, які передбачають реалізацію інноваційного змісту, методів та методичних прийомів, форм та засобів, необхідних для ефективної реалізації трудового навчання означеної категорії школярів в спеціальних навчальних закладах.

Ключові слова: педагогічна технологія трудового навчання, комплексне порушення розвитку, порушення опорно-рухового апарату та інтелекту, трудова компетентність, загальнотрудові вміння.