index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Cтригунова А.І. - Соціально-побутове орієнтування як засіб формування комунікативних умінь у дітей з порушенням розумового розвитку

25.05.2017

Відомості про автора: Стригунова Альона, аспірант Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна. У колі наукових інтересів: розвиток комунікативних умінь у молодших школярів з порушенням розумового розвитку на уроках соціально-побутового орієнтування.

У статті висвітлено основні види робіт і методи навчання, передбачені курсом соціально-побутового орієнтування для молодших школярів з порушенням розумового розвитку. Обґрунтовано необхідність підготовки таких дітей до самостійного життя шляхом формування умінь організації власного побуту і соціального орієнтування. Наголошено на необхідності більш повного використання педагогічних можливостей курсу СПО. Підкреслено важлива роль використання наочності в збагаченні побутового досвіду дітей. Детально розглянута навчальна екскурсія, словесні методи навчання на уроках, робота з текстом, колективне виконання практичних завдань (сюжетно-рольові ігри-тренінги), які передбачають відтворення обставин, міжособистісних відносин і соціальних ролей на заняттях. Розігруючи реальні ситуації, учні в безпечних умовах розширюють свій соціальний досвід, опановують культурою і етикою взаємовідносин, засвоюють загальноприйняті моделі поведінки. Відзначено проблематичність формування вміння переносити в практичні життєві ситуації навички, засвоєні під час уроків. В процесі спільної соціально-побутової діяльності у дітей природним чином відбувається розвиток способів комунікації, а в арсеналі вчителя виявляється широкий спектр ефективних педагогічних методів і дидактичних прийомів.

Ключові слова: соціально-побутове орієнтування, порушення розумового розвитку, комунікативні уміння.