index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Галецька Ю.В. - До питання використання піктограм у корекційній роботі з розумово відсталими дошкільниками

23.05.2017

Відомості автора: Галецька Юлія Вячеславівна, кандидат педагогічних наук наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю.

У статті описано види піктограм, висвітлюються особливості їх використання в практиці спеціальних дошкільних закладів. Визначено, що піктограма – це один із засобів розвитку зв'язного мовлення у дошкільників, що відображає найважливіші пізнавані риси об'єкта, предметів, явищ, які подаються в  схематичному вигляді. Використання піктограм у роботі з навчання переказу полегшує запам'ятовування твору, а за тим і сам переказ, з опорою на графічне зображення. Це сприяє розвитку вищих психічних функцій (мислення, уяви, пам'яті, уваги), активізації зв'язного мовлення, орієнтуванні у просторі, полегшує ознайомлення дітей з природою і з явищами навколишньої дійсності. Описано прийоми використання образів-символів у корекційній роботі з дітьми з порушеннями розумового розвитку: оживлення символу, перевтілення, активізація відчуттів, зацікавлення.

Ключові слова: дитина з порушеннями розумового розвитку, допоміжні засоби комунікації, символ (піктограма), спеціальний дошкільний заклад.

Статистика кількість переглядів1712 кількість завантажень1038
Ще статті цього автора