index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Хайдарова О.С., Блеч Г.О. - Корекційно-розвивальне навчання з розвитку мовлення дітей з особливими потребами

26.05.2017

Відомості про авторів: Хайдарова О.С., аспірант Інституту спеціальної педагогіки Національної Академії педагогічних наук України, вчитель початкових класів, дефектолог-логопед Комунального закладу «Молочанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної Ради, Токмак, Україна. У колі наукових інтересів: проблема формування уявлень про навколишній світ у дітей з порушеннями розумового розвитку.

Блеч Г.О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки Національної Академії педагогічних наук України, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: зміст та методика навчання природознавства учнів спеціальних навчальних закладів; змістове та методичне забезпечення формування уявлень про навколишній світ, формування природознавчої компетентності у дітей з порушеннями розумового розвитку; розвиток мовлення дітей з порушеннями розумового розвитку різних вікових груп.

У статті розкриваються основні напрями корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Авторами статті представлено структуру та зміст корекційної програми для дітей з помірною розумовою відсталістю «Розвиток мовлення дітей з помірною розумовою відсталістю в процесі ознайомлення з природою», що вперше розроблена в Україні на основі передового досвіду спеціальних навчально-виховних закладів, навчально-реабілітаційних центрів. В програмі авторами окреслено мету, завдання, напрями, етапи корекційної роботи, які орієнтовані на поліпшення психофізичного розвитку школярів в цілому, попередження та подолання труднощів у навчанні, забезпечення соціальної адаптації та інтеграції в суспільство.

Ключові слова: діти з помірною розумовою відсталістю, корекційно-розвиткові заняття, корекційна програма, розвиток мовлення.