index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Ільченко А.М. - Зміст і напрями освіти дітей з особливими потребами гуманістичної педагогіки М. Монтесорі

24.05.2017

Відомості про автора: Ільченко Алла, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії, історії та педагогіки Полтавської державної аграрної академії, Полтава, Україна. У колі наукових інтересів: спеціальна педагогіка і психологія: сучасні проблеми і перспективи, інноваційні технології навчання.

У статті проаналізовано педагогічні погляди М. Монтессорі як педагога-гуманіста освіти дітей з особливими освітніми потребами. Визначено зміст освіти Монтессорі-педагогіки, що включає систему наукових, духовних знань, yнавички та уміння, оволодіння якими забезпечує формування гармонійно розвиненої, суспільно активної особистості. Зміст освіти за ідеями М. Монтессорі визначається конкретними навчальними розділами, що є необхідними у розвитку дитини з особливими освітніми потребами: навички практичної повсякденної діяльності, сенсорний розвиток, математика, розвиток мовлення, навчання письму та читанню, космічне виховання. Розкрито основні напрями виховання дітей з особливими потребами: розумове, моральне, естетичне, екологічне, трудове, фізичне, їх мету та завдання. 

Аналіз змісту та напрямів навчання і виховання за ідеями М. Монтессорі дає підстави стверджувати, що її педагогічні погляди не втратили своєї актуальності й понині. Педагогічна технологія М. Монтессорі є перспективною для організації інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами, елементи даної технології доцільно використовувати у корекційному навчально-виховному процесі спеціальних загальноосвітніх закладів.       

Ключові слова: спеціальна педагогіка, діти з особливими освітніми потребами, педагогічна технологія М. Монтессорі, особистість, освіта.